INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Liskowie ul. ks. Wacława Blizińskiego 56 młodszy referent w Referacie Infrastruktury i Ochrony Środow

INFORMACJA  O  WYNIKACH  NABORU
na stanowisko    urzędnicze
w Urzędzie Gminy w Liskowie ul. ks. Wacława Blizińskiego 56
młodszy referent  w  Referacie  Infrastruktury i Ochrony Środowiska