Wyniki konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectw Gminy Lisków w sprawie projektów statutów sołectw

Wyniki konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectw Gminy Lisków w sprawie projektów statutów sołectw