Ogłoszenie z dnia 18.03.2019r. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Liskowie

Ogłoszenie

z dnia 18.03.2019r.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Liskowie
ogłasza
otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze 
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Liskowie
 ul. Ks. W. Blizińskiego 56
Stanowisko pracy :  Główny Księgowy
 
1. Treść ogłoszenia  
2. Oświadczenie o zgodzie do przetwarzania danych osobowych do celów rekrutacji
3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
4. Oświadczenia