INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Liskowie ul. ks. Wacława Blizińskiego 56 Główny Księgowy

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU 
na stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Liskowie
ul. ks. Wacława Blizińskiego 56 Główny Księgowy