Zarządzenie Nr OR.0050.28.2019 Wójta Gminy Lisków z dnia 08.04.2019 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.28.2019 Wójta Gminy Lisków z dnia 08.04.2019 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectw Gminy Lisków w sprawie projektów statutów sołectw

 

Załączniki do zarządzenia