O G Ł O S Z E N I E z dnia 11 kwietnia 2019 r. WÓJT GMINY LISKÓW OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY W URZĘDZIE GMINY W LISKOWIE ul. ks. Wacława Blizińskiego 56 Stan

O G Ł O S Z E N I E
z  dnia 11 kwietnia 2019 r.
WÓJT  GMINY   LISKÓW 
OGŁASZA  NABÓR
   NA  WOLNE  STANOWISKO  PRACY
W   URZĘDZIE  GMINY W LISKOWIE  ul. ks. Wacława  Blizińskiego  56
Stanowisko urzędnicze: Podinspektor w Urzędzie Stanu Cywilnego w Liskowie .
 
 
treść ogłoszenia

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE