INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Liskowie ul. ks. Wacława Blizińskiego 56 Główny Księgowy

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
na stanowisko urzędnicze 
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Liskowie 
ul. ks. Wacława Blizińskiego 56
Główny Księgowy