INFORMACJA O WYNIKACH NABORU - Podinspektor w Urzędzie Stanu Cywilnego w Liskowie

Lisków, dnia  9 maja 2019 r.


INFORMACJA  O  WYNIKACH  NABORU

na     stanowisko    urzędnicze

w Urzędzie Gminy w Liskowie ul. Ks. Wacława Blizińskiego 56

 

Podinspektor  w  Urzędzie Stanu Cywilnego w Liskowie

(nazwa stanowiska pracy)

 

W odpowiedzi na  ogłoszenie o naborze z dnia 11 kwietnia 2019 r. na ww. stanowisko pracy aplikacje przesłało 5 kandydatów, z czego  5 kandydatów spełniło wymogi formalne     i  zakwalifikowało się do dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko  została  wybrana  Pani Kałużna-Lament Marzena zamieszkała Strzałków.                                          

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Marzena Kałużna-Lament  spełniła wszystkie wymagania niezbędne  i  dodatkowe  w ogłoszeniu o naborze.  W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej  wykazała się  dobrą znajomością przepisów prawa  oraz zagadnień występujących na tym stanowisku. 

Kandydatka spełnia wymagania stanowiska pracy.

 

Wójt  Gminy

/-/ Maria Krawiec