Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze

INFORMACJA  O  WYNIKACH  NABORU

na     stanowisko    urzędnicze

w Urzędzie Gminy w Liskowie ul. Ks. Wacława Blizińskiego 56

 

Podinspektor  w  Referacie Infrastruktury i Ochrony Środowiska   Urzędu Gminy w Liskowie