O G Ł O S Z E N I E z dnia 25 lipca 2019 r. Stanowisko urzędnicze: Inspektor ds. księgowości w Referacie Oświaty i Sportu Urzędu Gminy w Liskowie.

O G Ł O S Z E N I E
z  dnia 25 lipca 2019 r.
WÓJT  GMINY   LISKÓW  OGŁASZA  NABÓR NA  WOLNE  STANOWISKO  PRACY
OD DNIA 1 października 2019 r. 
W   URZĘDZIE  GMINY W LISKOWIE,
ul. ks. Wacława  Blizińskiego  56,  62-850 Lisków.
Stanowisko urzędnicze: Inspektor ds. księgowości
w Referacie Oświaty i Sportu  Urzędu Gminy w Liskowie.