Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze

Lisków, dnia 10 czerwca 2019 r.

 

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU


na stanowisko urzędnicze Podinspektor ds. księgowych
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Liskowie
ul. Ks. Wacława Blizińskiego 56


W odpowiedzi na  ogłoszenie o naborze z dnia 21 maja 2019 r. na ww. stanowisko pracy aplikacje przesłała 1 kandydatka, z czego 1 kandydatka spełniła wymogi formalne i zakwalifikowała się do dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko  została  wybrana Pani Ilona Mikołajczyk zamieszkała  Annopol 1

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Ilona Mikołajczyk spełniła wszystkie wymagania niezbędne i dodatkowe w ogłoszeniu o naborze. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się  bardzo dobrą znajomością przepisów prawa oraz zagadnień występujących na tym stanowisku . 

Kandydatka spełnia wymagania stanowiska pracy.

 

 

 

                                               Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

                                  w Liskowie

 

                                 /-/ Bożena Humelt