INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Liskowie ul. ks. Wacława Blizińskiego 56 Inspektor ds. księgowości w Referacie Oświaty i Sportu Urzędu Gminy w Liskowi

Lisków, dnia  19 sierpnia 2019 r.

 

 

INFORMACJA  O  WYNIKACH  NABORU

na     stanowisko    urzędnicze

w Urzędzie Gminy w Liskowie ul. ks. Wacława Blizińskiego 56

 

 Inspektor ds. księgowości w Referacie Oświaty i Sportu                       

Urzędu Gminy w Liskowie

(nazwa stanowiska pracy)

 

 

W odpowiedzi na  ogłoszenie o naborze z dnia 25 lipca 2019 r. na ww. stanowisko pracy                       

w   wyznaczonym terminie nikt nie złożył dokumentów aplikacyjnych.  Z powodu braku kandydatów  nabór na powyższe stanowisko nie został rozstrzygnięty.

 

 

 

 Wójt Gminy Lisków

 

 /-/ Maria Krawiec