INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Liskowie ul. ks. Wacława Blizińskiego 56 Podinspektor ds. księgowości w Referacie Oświaty i Sportu Urzędu Gminy w Lis

Lisków, dnia 9 września 2019 r.


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
na stanowisko urzędnicze
w Urzędzie Gminy w Liskowie ul. ks. Wacława Blizińskiego 56

Podinspektor ds. księgowości w Referacie Oświaty i Sportu Urzędu Gminy w Liskowie
(nazwa stanowiska pracy)

W odpowiedzi na ogłoszenie o naborze z dnia 21 sierpnia 2019 r. na ww. stanowisko pracy aplikacje przesłało 2 kandydatów, z czego 2 kandydatów spełniło wymogi formalne i zakwalifikowało się do dalszego postępowania rekrutacyjnego.
Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Katarzyna Lazarek zamieszkała Trzebienie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pani Katarzyna Lazarek spełniła wszystkie wymagania niezbędne i dodatkowe w ogłoszeniu o naborze. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się dobrą znajomością przepisów prawa oraz zagadnień występujących na tym stanowisku. 
Kandydatka spełnia wymagania stanowiska pracy.

 Wójt Gminy Lisków
 
 /-/ Maria Krawiec