OGŁOSZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lisków


 OGŁOSZENIE
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lisków
 
 
Treść ogłoszenia
 
Pliki