SPRAWOZDANIE Z PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI

Sprawozdanie Wójta Gminy Lisków z przeprowadzonych konsultacji