Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych oceniających oferty organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy na realizację zadań public

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji

Formularz zgłoszenia kandydata na członka komisji konkursowej