PUBLICZNE PRZEDSZKOLE S. SŁUŻEBNICZEK NMP W LISKOWIE

ul. Ks. W. Blizińskiego 50 a
62-850 Lisków
tel. 0prefix62 7634 023
Regon - 04000244000061
Dyrektor: s. Barbara Olszewska