Podmioty wykonąjace zadania publiczne.

Ministerstwo Skarbu Państwa
ul. Krucza 36/ Wspólna 6
00 -552 Warszawa
tel. centrala : (022) 695 80 00
                    (022) 695 90 00
fax centrala : (022) 628 08 72
                    (022) 621 33 61
strona www : http://www.mst.gov.pl/indexpol.php
e-mail :          minister@msp.gov.pl
 
Prokuratura Rejonowa w Kaliszu
ul. Fabryczna 1 a
62 - 800 Kalisz
tel. (062) 502 97 00
fax.(062) 502 94 16
e -mail : pr-kalisz@ns.gov.pl
 
Sąd Okręgowy w Kaliszu
Aleja Wolności13
62 -800 Kalisz
tel. (062) 765 77 00
fax.(062)757 49 36
e-mail: so.kalisz@ns.gov.pl

 
Sąd Rejonowy w Kaliszu
Aleja Wolności 13
62-800 Kalisz
tel. (062) 765 77 00
fax.(062) 765 77 48

 
Urząd  Statystyczny
oddział w Kaliszu
Pl. Jana Kilinskiego 13
62-800 Kalisz
tel. (062) 767 60 21
fax. (062) 767 23 55
strona www : http://www.stat.gov.pl/urzedy/poznan/p_kalisz.htm


Urząd Celny w Kaliszu
ul. Powstańców Wlkp. 1-3
62-800 Kalisz
tel. (062) 766 76 80
fax. (062) 766 76 81