Ogłoszenie z dnia 24.07.2007 r. w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Ogłoszenie z dnia 24 lipca 2007 r. Wójt Gminy Lisków ogłasza nabór na wolne stanowiska pracy w Urzędzie Gminy w Liskowie, ul. Ks. Wacława  Blizińskiego  56, 62 – 850 Lisków  Otwórz