Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze: podinspektor ds. księgowości w Referacie Oświaty Urzedu Gminy w Liskowie.

                                                                                               Lisków, dnia 18 września 2009 r.

 

 

INFORMACJA  O  WYNIKACH  NABORU

na     stanowisko   urzędnicze

w Urzędzie Gminy w Liskowie ul. Ks. Wacława Blizińskiego 56

podinspektor ds. księgowości  w  Referacie  Oświaty

(nazwa stanowiska pracy)

 

  

 Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko  została  wybrana  Pani IWONA JANKOWSKA zamieszkała  Lisków. 

                                                                                 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani  Iwona Jankowska  posiada odpowiednie wykształcenie  ekonomiczne  do  oferowanego stanowiska  pracy.  Kandydatka została wybrana ze względu na bardzo dobrą znajomość zagadnień z zakresu księgowości  i  rachunkowości budżetowej.  O wyborze kandydatki zadecydował przebieg rozmowy kwalifikacyjnej oraz  doświadczenie  zawodowe  w  pracy  w  administracji  samorządowej.

Kandydatka spełnia wymagania stanowiska pracy.