Lista kandydatów na stanowisko podinspektora w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Liskowie, którzy spełnili wymagania formalne określone w ogłoszeniu z dnia 7 września 2009 r.

                    Lisków ,dnia 18 września 2009 r.  

                                                                                           

                                                                  Lista

kandydatów na stanowisko podinspektora w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Liskowie, którzy spełnili wymagania formalne określone w ogłoszeniu z dnia 7 września 2009 r.

 

Informujemy, że w wyniku  wstępnej selekcji na w/w stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali  się  następujący kandydaci  spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

 

Lp.

Imię i Nazwisko

Miejsce Zamieszkania

1.

Beata Juszczak

Żychów

2.

Ewa Piotrowska

Żychów

3.

Małgorzata Tomalak

Dębsko

 

Kandydaci, którzy spełnili wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. O terminie i miejscu  rozmowy kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

 

 

 

 

                                                                   Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                                             w Liskowie

                                                                                     /-/ Bożena Humelt