Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko urzędnicze: podinspektor ds. księgowości w Referacie Oświaty Urzędu Gminy w Liskowie

                   LISTA     KANDYDATÓW

SPEŁNIAJĄCYCH   WYMAGANIA   FORMALNE

Stanowisko  urzędnicze:

podinspektor  ds.  księgowości  w Referacie  Oświaty

Urzędu  Gminy  w  Liskowie

nazwa  stanowiska  pracy

  

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

     Lp.   Imię i nazwisko                             Miejsce zamieszkania

1.      Iwona  Jankowska                               Lisków

 

2.      Ilona Mikołajczyk                                Annopol

 

3.    Ewa Piotrowska                                     Żychów

 

4.    Małgorzata Tomalak                             Dębsko

 

   O  terminie i  miejscu rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną poinformowani  telefonicznie.

 

                                                                                     Wójt  Gminy 

Lisków, dnia 15 września 2009 r.                                    /-/   Maria  Krawiec