Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze: podinspektor w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Liskowie.

Lisków, dnia 24 września 2009r.

 

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko urzędnicze

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Liskowie, ul. Ks. W. Blizińskiego 56

Podinspektor

(nazwa stanowiska pracy)

 

 

         Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani BEATA JUSZCZAK zamieszkała Żychów.

 

 

        Uzasadnienie dokonanego wyboru:

   

         Pani Beata Juszczak posiada odpowiednie wykształcenie do oferowanego stanowiska pracy. Kandydatka została wybrana ze względu na bardzo dobrą znajomość zagadnień z zakresu zadań związanych z prowadzeniem Funduszu Alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej, prowadzenia księgowości oraz zadań związanych z udzielaniem pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. O wyborze kandydatki zadecydował przebieg rozmowy kwalifikacyjnej.

         Kandydatka spełnia wymagania stanowiska pracy.