Lista kandydatów na stanowisko urzędnicze: podinspektor w Referacie Infrastruktury i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Liskowie

 

         LISTA     KANDYDATÓW

SPEŁNIAJĄCYCH   WYMAGANIA   FORMALNE

                    Stanowisko  urzędnicze:

podinspektor   w Referacie  Infrastruktury i Ochrony Środowiska      

Urzędu  Gminy  w  Liskowie

 nazwa  stanowiska  pracy

 

 

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu z dnia 21 stycznia 2010 r.:

     Lp.   Imię i nazwisko                             Miejsce zamieszkania

1.     Agnieszka Błaszczyk                               Trzebienie Pierwsze

2.     Sylwia  Sobczyk                                       Lisków

3.   Monika  Szczygiecka                              Koźminek

4.   Renata Włodarczyk                                Lisków

 

   O  terminie i  miejscu rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną poinformowani  telefonicznie.

 

Lisków, dnia 5 lutego 2010 r.                             Wójt Gminy Lisków

                                                                           /-/ Maria Krawiec