Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze: podinspektor w Referacie Infrastruktury i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy w Liskowie.

                                                                                                    Lisków, dnia 22 lutego 2010 r.

 

 

INFORMACJA  O  WYNIKACH  NABORU

na     stanowisko   urzędnicze

w Urzędzie Gminy w Liskowie ul Ks. Wacława Blizińskiego 56

podinspektor  w  Referacie  Infrastruktury i Ochrony Środowiska

(nazwa stanowiska pracy)

 

                Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko  została  wybrana  Pani  AGNIESZKA  BŁASZCZYK zamieszkała  Trzebienie Pierwsze. 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani  Agnieszka Błaszczyk  posiada wykształcenie  wyższe magisterskie odpowiednie do  oferowanego stanowiska  pracy.  Kandydatka została wybrana ze względu na  dobrą znajomość zagadnień z zakresu prawa ochrony środowiska. O wyborze kandydatki zadecydował przebieg rozmowy kwalifikacyjnej oraz  doświadczenie zawodowe w pracy w administracji samorządowej.  

Kandydatka spełnia wymagania stanowiska pracy.

 

                                                                                   

                                                                                                 Wójt Gminy Lisków

                                                                                                             /-/ Maria Krawiec