Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Liskowie ul.Ks. Wacława Blizińskiego 56

Lisków, dnia 6 marca 2013 r.

INFORMACJA  O  WYNIKACH  NABORU

na     stanowisko   urzędnicze

w Urzędzie Gminy w Liskowie ul Ks. Wacława Blizińskiego 56

podinspektor ds. gospodarki odpadami   w  Referacie  Infrastruktury

i Ochrony Środowiska


(nazwa stanowiska pracy)

W odpowiedzi na  ogłoszenie o naborze na ww. stanowisko pracy aplikacje przesłało 11 kandydatów, z czego 5 kandydatów spełniło wymogi formalne i zakwalifikowało się do dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko  została  wybrana  Pani ANITA  KLEŚTA zamieszkała  LISKÓW

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani  Anita Kleśta  spełniła wszystkie wymagania niezbędne   i dodatkowe       w ogłoszeniu o naborze.  W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej  wykazała się bardzo dobrą znajomością przepisów prawa  oraz zagadnień występujących na tym stanowisku.  W wyniku  rekrutacji uzyskała najlepszy wynik wiedzy ogólnej i specjalistycznej uzyskując spośród kandydatów największą ilość punktów.

O wyborze kandydatki zadecydował przebieg rozmowy kwalifikacyjnej oraz  doświadczenie zawodowe w pracy w administracji publicznej.

Kandydatka spełnia wymagania stanowiska pracy.

                                                                                     Wójt Gminy Lisków
                                                                                      /-/ Maria Krawiec