Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Liskowie ul Ks. Wacława Blizińskiego 56 podinspektor w Referacie Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Lisków, dnia 31 grudnia 2013r.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko urzędnicze

w Urzędzie Gminy w Liskowie, ul Ks. Wacława Blizińskiego 56

podinspektor w Referacie Infrastruktury i Ochrony Środowiska


W odpowiedzi na  ogłoszenie o naborze z dnia 10 grudnia 2013 r. na ww. stanowisko pracy aplikacje przesłało 3 kandydatów, z czego 2 kandydatów spełniło wymogi formalne  i zakwalifikowało się do dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Sylwia Sobczyk zamieszkała Lisków

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani  Sylwia Sobczyk  spełniła wszystkie wymagania niezbędne i dodatkowe w ogłoszeniu o naborze. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się dobrą znajomością przepisów prawa oraz zagadnień występujących na tym stanowisku. W wyniku rekrutacji uzyskała najlepszy wynik wiedzy ogólnej i specjalistycznej uzyskując spośród kandydatów największą ilość punktów.

O wyborze kandydatki zadecydował przebieg rozmowy kwalifikacyjnej oraz doświadczenie zawodowe w pracy w administracji samorządowej.

Kandydatka spełnia wymagania stanowiska pracy.

                                                     Wójt Gminy Lisków
                                                    /-/ Maria Krawiec