Ogłoszenie o konsultacjach społecznych dla projektu Dokumentu Implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu do 2020r. (z perspektywą do 2030r.)

http://www.liskow.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=47&menu=100&artykul=1685&akcja=artykul