Nabór na stanowisko Głównego Księgowego 2020-06-01

treść ogłoszenia

Zał 1 Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Zał 2 Oświadczenie kandydata

Zarządzenie Nr 5/2020 Dyrektora Ośrodka Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży z Interwencją Kryzysową w Lądku z dnia 1.06.2020r. w sprawie powołania komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedur naboru  na wolne stanowisko urzędnicze w Ośrodku Wsparcia dla Dzieci  i Młodzieży z Interwencją Kryzysową w Lądku oraz ustalenia regulaminu komisji konkursowej

 Informacja o wyniku naboru