Aktualności i komunikaty

INFORMACJA

 

Informujemy, że Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych ogłosiło rozpoczęcie naboru wniosków w ramach programuresortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej

pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023.
Szczegóły dotyczące Programu znajdziecie Państwo pod poniższym linkiem:
https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1416,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-pn-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2023


 

7 stycznia 2022 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy będzie dniem wolnym od pracy

 

W związku z Zarządzeniem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy, 7 stycznia 2022r. (piątek) w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy będzie dniem wolnym od pracy.

ZARZĄDZENIE NR 16

DYREKTORA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W SŁUPCY

 z dnia 10 grudnia 2021 r.

w sprawie ustalenia dnia 7 stycznia 2022 r. wolnym od pracy dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w  Słupcy

 

            Na podstawie art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy ( Dz. U.  z 2020 r. poz. 1320, z późn. zm. ) w związku z art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada

2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2019 r. poz. 1282) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustalam dzień 7 stycznia 2022 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników      Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy w zamian za święto przypadające w sobotę 1 stycznia 2022 r.

§ 2. Zarządzenie podaje się do wiadomości pracownikom Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy oraz do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie www.pcprslupca.pl oraz wywieszenie na drzwiach wejściowych do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


 

4 maja 2021r. i 24 grudnia 2021r.  w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy będą dniami wolnym od pracy

 

W związku z Zarządzeniem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy, 4 maja 2021r. (wtorek) i 24 grudnia 2021 r. (piątek) w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy będą dniami wolnym od pracy.

ZARZĄDZENIE NR 7/2021

DYREKTORA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W SŁUPCY

 z dnia 20 kwietnia 2021 r.

w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy

 

            Na podstawie art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy (Dz. U.  z 2020 r. poz. 1320) w związku z art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustalam dzień 4 maja 2021 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy w zamian za święto przypadające w sobotę 1 maja 2021 r.

§ 2. Ustalam dzień 24 grudnia 2021 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy w zamian za święto przypadające w sobotę 25 grudnia 2021 r.

§ 3. Zarządzenie podaje się do wiadomości pracownikom Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy oraz do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie www.pcprslupca.pl

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 


 

 

UWAGA

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 8/2020

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy

z dnia 30 czerwca 2020 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Słupcy

w dniach 14 sierpnia 2020 r. (piątek) oraz 24 grudnia 2020 r. ( czwartek )

będzie nieczynne

 


 

 

W związku z przystąpieniem do partnerstwa wraz z  Wielkopolskim Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w związku z realizacją projektu  nr RPWP.07.02.02-30-0009/18 pt.: „Bo rodzina jest najważniejsza” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 7: Włączenie Społeczne, Działanie 7.2: Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.2: Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy informuje o realizacji ww. projektu.