Linki rekomendowane

Starostwo Powiatowe     http://powiat-slupca.pl/

Powiatowy Urząd Pracy    http://slupca.praca.gov.pl/   

PFRON   http://www.pfron.org.pl/

Portal Organizacji Pozarządowych     http://ngo.pl/

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
      http://rops.poznan.pl/

Wielkopolski Urząd Wojewódzki     http://poznan.uw.gov.pl/

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej     http://mpips.gov.pl/

Ministerstwo Sprawiedliwości      http://ms.gov.pl/

Europejski Fundusz Społeczny     http://efs.gov.pl/