Jesteś tutaj:   

RODO

RODO- Klauzula informacyjna

Inspektor ochrony danych - zadania/kontakt

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, którym jest Pani Dorota Winter.

Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować poprzez email: iod@pcprslupca.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu: 509 892 008.
 
Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, którego dokonuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy.

Klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych  w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy:

1.Klauzula informacyjna dla klientów z obszaru polityki społecznej

2. Klauzula Aktywny samorząd

3. Klauzula informacyjna dla dostawców towarów i usług

4. Klauzula informacyjna dla osób odbywających staż / praktykę

5. Klauzula informacyjna dla osób składających skargę lub wniosek

6. Klauzula informacyjna dla osób wnioskujących o udostępnienie informacji publicznej

7. Klauzula informacyjna dla pracowników

8. Klauzula informacyjna na potrzeby procesu rekrutacji