Budżet i jego wykonanie

Informacja o wykonaniu budżetu gminy za I kwartał 2024 roku

Informacja o wykonaniu budżetu gminy za I kwartał 2024 roku (pobierz)

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Rozdrażew za rok 2023

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Rozdrażew za rok 2023 (pobierz)

Sprawozdanie finansowe gminy Rozdrażew za 2023 r. (pobierz)

Informacja o wykonaniu budżetu gminy za IV kwartał 2023 roku

Informacja o wykonaniu budżetu gminy za IV kwartał 2023 roku [pobierz]

Budżet Gminy na 2024 r.

Budżet Gminy Rozdrażew na 2024 rok (pobierz)
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rozdrażew na lata 2024-2029 (pobierz)

Opinia o możliwości sfinansowania deficytu przez Gminę Rozdrażew na 2023 rok

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 4 grudnia 2023r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przez Gminę Rozdrażew przedstawionego w projekcie budżetu na 2024 rok (pobierz)

Opinia o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rozdrażew

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 4 grudnia 2023r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rozdrażew (pobierz)

Opinia o projekcie uchwały budżetowej Gminy Rozdrażew na 2024 rok

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 4 grudnia 2023r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Rozdrażew na 2024 rok (pobierz)

Projekt budżetu gminy Rozdrażew na 2024 rok

Projekt uchwały budżetowej na 2024 rok z załącznikami  (pobierz)

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozdrażew na lata 2024-2029 (pobierz)

Informacja o wykonaniu budżetu gminy za III kwartał 2023 roku

Informacja o wykonaniu budżetu gminy za III kwartał 2023 roku (pobierz)

Informacja o wykonaniu budżetu gminy za II kwartał 2023 roku

Informacja o wykonaniu budżetu gminy za II kwartał 2023 roku (pobierz)

Informacja za 2022 r. zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych

Wykonanie budżetu za 2022r. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty  (pobierz)

Informacja o wykonaniu budżetu gminy za I kwartał 2023 roku

Na planowane dochody 25 942 109,22 zł wykonano 7 343 322,90 zł tj. 28,31%
Na planowane wydatki 31 111 179,25 zł wykonano 5 998 759,34 zł tj. 19,28 %
Nadwyżka budżetu za I kwartał 2023 roku wynosi 1 344 563,56 zł
Gmina nie udzieliła umorzeń niepodatkowych należności budżetowych o których
mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych.                                  

                                                          Wójt Gminy Rozdrażew
                                                           /-/  Mariusz Dymarski

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Rozdrażew za rok 2022

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Rozdrażew za rok 2022  (pobierz)

Sprawozdanie finansowe (bilans) za 2022r. (pobierz)

Informacja o wykonaniu budżetu gminy za IV kwartał 2022 roku

Na planowane dochody 39 301 383,76 zł wykonano 37 776 892,41 zł tj. 96,12%
Na planowane wydatki 38 240 544,83 zł wykonano 34 242 934,89 zł tj. 89,55 %
Nadwyżka budżetu za IV kwartał 2022 roku wynosi 3 533 957,52 zł
Gmina udzieliła umorzeń niepodatkowych należności budżetowych o których
mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych w kwocie 58 441,38 zł.

                                                                  Wójt Gminy Rozdrażew
                                                                   /-/ Mariusz Dymarski

Rozdrażew, dnia 20 stycznia 2023 r.

Opinia o możliwości sfinansowania deficytu przez Gminę Rozdrażew na 2023 rok

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 17 stycznia 2023r.  w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przez Gminę Rozdrażew na 2023 rok (pobierz)

Opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Rozdrażew na 2023 r.

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu  z dnia 17 stycznia 2023r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Rozdrażew (pobierz)

Budżet Gminy na 2023 r.

 Budżet Gminy Rozdrażew na 2023rok (pobierz)
 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rozdrażew na lata 2023-2027 (pobierz) 

Opinia o możliwości sfinansowania deficytu przez Gminę Rozdrażew na 2023 rok

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 2 grudnia 2022.  w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przez Gminę Rozdrażew przedstawionego w projekcie budzetu na 2023 rok (pobierz)

Projekt budżetu gminy Rozdrażew na 2023 rok

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 95/2022 z dnia 15.11.2022r.
Projekt uchwały budżetowej na 2023 rok z załącznikami  (pobierz)

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 96/2022 z dnia 15.11.2022r.
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozdrażew na lata 2023- 2027 (pobierz)

Informacja o wykonaniu budżetu gminy za III kwartał 2022 roku

Na planowane dochody 36 200 628,81 zł wykonano 24 140 919,97 zł tj. 66,69%
Na planowane wydatki 38 526 988,18 zł wykonano 20 753 295,80 zł tj. 53,87 %
Nadwyżka budżetu za III kwartał 2022 roku wynosi 3 387 624,17 zł
Gmina udzieliła umorzeń niepodatkowych należności budżetowych o których
mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych w kwocie 58 441,38 zł.
                                              

                                                                         Wójt Gminy Rozdrażew
                                                                        /-/ Mariusz Dymarski
Rozdrażew, dnia 24 października 2022 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Rozdrażew za I półrocze 2022 roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Rozdrażew za I półrocze 2022 roku      (pobierz)
Informacja o kształtowaniu  się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2022r.        (pobierz)

Informacja o wykonaniu budżetu gminy za II kwartał 2022 roku

Informacja o wykonaniu budżetu gminy za II kwartał 2022 roku (pobierz)

Informacja za 2021 r. zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych

Wykonanie budżetu za 2021r. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty  (pobierz) 

Informacja o wykonaniu budżetu gminy za I kwartał 2022 roku

Na planowane dochody 28 204 707,12 zł wykonano 8 061 340,21 zł tj. 28,58%
Na planowane wydatki 29 639 279,75 zł wykonano 6 331165,32 zł tj. 21,36 %
Nadwyżka budżetu za I kwartał 2021 roku wynosi 1 730 174,89 zł
Gmina nie udzieliła umorzeń niepodatkowych należności budżetowych o których
mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych.

                                                                                                 Wójt Gminy Rozdrażew
                                                                                                  /-/ Mariusz Dymarski


Rozdrażew, dn. 28.04.2022r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Rozdrażew za rok 2021

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Rozdrażew za rok 2021  (pobierz)

Sprawozdanie finansowe (bilans) za 2021r.  (pobierz)

Informacja o wykonaniu budżetu gminy za IV kwartał 2021 roku

Na planowane dochody 29 916 146,09 zł wykonano 30 146 074,98 zł tj. 100,77%
Na planowane wydatki 34 742 611,82 zł wykonano 31 744 750,62 zł tj. 91,37%
Deficyt budżetu za IV kwartał 2021 roku wynosi 1 598 675,64 zł.
Gmina nie udzieliła umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych.

                                                                                                         Wójt Gminy Rozdrażew
                                                                                                          /-/ Mariusz Dymarski  

Rozdrażew, dnia 31 stycznia 2022 r.
 

Opinia o możliwości sfinansowania deficytu przez Gminę Rozdrażew na 2022 rok

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 12 stycznia 2022.  w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przez Gminę Rozdrażew na 2022 rok (pobierz)

Opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Rozdrażew na 2022 r.

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu  z dnia 12 stycznia 2022r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Rozdrażew (pobierz)

Budżet Gminy na 2022 r.

 Budżet Gminy Rozdrażew na 2022 rok  (pobierz)
 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rozdrażew na lata 2022-2027 (pobierz) 

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przez Gminę Rozdrażew na 2022 r.

Opinia  Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przez Gminę Rozdrażew na 2022 r. (pobierz)

Projekt budżetu gminy Rozdrażew na 2022 rok

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 73/2021 z dnia 15.11.2021r.
Projekt uchwały budżetowej na 2022 rok z załącznikami  (pobierz)

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 74/2021 z dnia 15.11.2021r.
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozdrażew na lata 2022- 2027 (pobierz)

Informacja o wykonaniu budżetu gminy za III kwartał 2021 roku

Na planowane dochody 27 973 572,49 zł wykonano 22 667 035,58 zł tj. 56,34%
Na planowane wydatki 33 319 553,22 zł wykonano 20 927 032,72 zł tj. 39,98%
Nadwyżka budżetu za III kwartał 2021 roku wynosi 1 740 002,86 zł.
Gmina nie udzieliła umorzeń niepodatkowych należności budżetowych o których
mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych.

                                                                                          Wójt Gminy Rozdrażew
                                                                                         /-/  Mariusz Dymarski

Rozdrażew, dnia 26 października 2021 r.
Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Rozdrażew za I półrocze 2021 roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Rozdrażew za I półrocze 2021 roku      (pobierz)
Informacja o kształtowaniu  się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2021r.        (pobierz)

Informacja o wykonaniu budżetu gminy za II kwartał 2021 roku

Na planowane dochody 27 613 102,85 zł wykonano 15 557 759,30 zł tj. 56,34%

Na planowane wydatki 32 957 244,76 zł wykonano 13 176 873,78 zł tj. 39,98%

Nadwyżka budżetu za II kwartał 2021 roku wynosi 2 380 885,52 zł

Gmina nie udzieliła umorzeń niepodatkowych należności budżetowych o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych.

 

                                                                                                                               Wójt Gminy Rozdrażew

                                                                                                                                /-/   Mariusz Dymarski  

 

Rozdrażew, dnia 26 lipca 2021 r.

Informacja za 2020 r. zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych

Wykonanie budżetu za 2020r. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty  (pobierz) 

Informacja o wykonaniu budżetu gminy za I kwartał 2021r.

Na planowane dochody 26.406.819,11 zł wykonano 7.914.943,52 zł tj. 29,97%
Na planowane wydatki 31.750.961,02 zł wykonano 6.103.022,32 zł tj. 19,22%
Nadwyżka budżetu za I kwartał 2021 roku wynosi 1.811.921.20 zł
Gmina nie udzieliła umorzeń niepodatkowych należności budżetowych o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych.

                                                                         Wójt Gminy  
                                                                    /-/ Mariusz Dymarski  


Rozdrażew, dnia 22 kwietnia 2021 r.


Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Rozdrażew za rok 2020

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Rozdrażew za rok 2020  (pobierz)

Sprawozdanie finansowe (bilans) za 2020r. (pobierz)

Informacja o wykonaniu budżetu gminy za IV kwartał 2020

Na planowane dochody 27.551.878,53 zł wykonano 27.455.809,89 zł tj. 99,65%
Na planowane wydatki 29.119.526,53 zł wykonano 25.795.797,07 zł tj. 88,59%
Nadwyżka budżetu za IV kwartał 2020 roku wynosi 1.660.012,82 zł
Gmina nie udzieliła umorzeń niepodatkowych należności budżetowych o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych.

                                                                                                   Wójt Gmiy

                                                                                                /-/ Mariusz Dymarski
Rozdrażew, dnia 21 stycznia 2021 r.

Budżet Gminy na 2021 r.

 Budżet Gminy Rozdrażew na 2021 rok  (pobierz)
 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rozdrażew na lata 2021-2026 (pobierz) 

Opinia o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przez Gminę Rozdrażew na 2021r.

Opinia  Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przez Gminę Rozdrażew na 2021 r. (pobierz)

Projekt budżetu gminy Rozdrażew na 2021 rok

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 84/2020 z dnia 13.11.2020r.
Projekt uchwały budżetowej na 2021  rok z załącznikami  (pobierz)

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 85/2020 z dnia 13.11.2020r.
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozdrażew na lata 2021- 2026 (pobierz)

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Rozdrażew za I półrocze 2020 roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Rozdrażew za I półrocze 2020 roku
Informacja o kształtowaniu  się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2020r. (pobierz)

Informacja o wykonaniu budżetu gminy za III kwartał 2020 roku

Na planowane dochody 25.855.988,73 zł wykonano  21.067.849,60 zł tj. 81,5 %

Na planowane wydatki 29.274.776,73 zł  wykonano  18.375.592,03 zł tj. 62,8 %

Nadwyżka budżetu za III kwartał 2020 roku wynosi  2.692.257,57 zł

 Gmina nie udzieliła umorzeń niepodatkowych należności budżetowych o których

mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych.

 

Rozdrażew, dnia 22 październik 2020 roku.

Informacja dot. osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej

Wykonanie budżetu za 2019r. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty  (pobierz)  

Informacja o wykonaniu budżetu gminy za II kwartał 2020 roku

Na planowane dochody 25.747.608,37 zł wykonano  13.727.194,28 zł tj. 53,3 %

Na planowane wydatki 29.166.396,37 zł  wykonano  11.794.093,92 zł tj. 40,4 %

Nadwyżka budżetu za II kwartał 2020 roku wynosi  1.933.100,36 zł

Gmina nie udzieliła umorzeń niepodatkowych należności budżetowych o których

mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych.

 

 Rozdrażew, dnia 31 lipca 2020 roku.Informacja o wykonaniu budżetu gminy za I kwartał 2020 roku

Na planowane dochody 23.882.555,01 zł wykonano  6.676.377,87 zł tj. 28,0 %
Na planowane wydatki 27.052.417,01 zł  wykonano  5.592.181,17 zł tj. 20,7 %
Nadwyżka budżetu za I kwartał 2020 roku wynosi  1.084.196,70 zł
Gmina nie udzieliła umorzeń niepodatkowych należności budżetowych o których
mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych.
Rozdrażew, dnia 6 maja 2020 roku.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Rozdrażew za rok 2019

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Rozdrażew za rok 2019  (pobierz)

Sprawozdanie finansowe (bilans) za 2019r. 

Opinia o prawidłowości prognozy długu na 2020r. i lata następne

Opinia  Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o prawidłowości prognozy dlługu
na 2020r. i lata następne (pobierz)

Opinia o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przez Gminę Rozdrażew na 2020 r.

Opinia  Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przez Gminę Rozdrażew na 2020 r. (pobierz)

Budżet Gminy na 2020 r.

 Budżet Gminy Rozdrażew na 2020 rok  (pobierz)

 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rozdrażew na lata 2020-2025 (pobierz) 

Informacja o wykonaniu budżetu gminy za IV kwartał 2019 roku

Na planowane dochody 24.559.535,13 zł wykonano 24.379.127,89 zł tj. 99,3 %
Na planowane wydatki 24.883.965,13 zł  wykonano 22.822.534,97 zł tj. 91,7 %
Nadwyżka budżetu za IV kwartał 2019 roku wynosi  1.556.592,92 zł
Gmina udzieliła umorzeń niepodatkowych należności budżetowych o których
mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych w kwocie 11.147,36 zł.

Rozdrażew, dnia 16 stycznia 2020 roku.

Opinia o możliwości sfinansowania deficytu przez Gminę Rozdrażew na 2020 r.

Opinia  Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o możliwości sfinansowania deficytu przez Gminę Rozdrażew na 2020 r. (pobierz)

Projekt budżetu gminy Rozdrażew na 2020 rok

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 79/2019 z dnia 15.11.2019r. (pobierz)
Projekt uchwały budżetowej na 2020  rok z załącznikami  (pobierz)

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 80/2019 z dnia 15.11.2019r
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozdrażew na lata 2020- 2025 (pobierz)

Informacja o wykonaniu budżetu gminy za III kwartał 2019 roku

Na planowane dochody 22.768.332,18 zł wykonano 18.287.178,29 zł tj. 80,3 %.
Na planowane wydatki 23.895.848,18 zł  wykonano 16.283.940,72 zł tj. 68,1 %
Nadwyżka budżetu za III kwartał 2019 roku wynosi  2.003.237,57 zł
Gmina udzieliła umorzeń niepodatkowych należności budżetowych o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych w kwocie 11.147,36 zł.


Rozdrażew, dnia 21 października 2019 roku.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Rozdrażew za I półrocze 2019 roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Rozdrażew za I półrocze 2019 roku
Informacja o kształtowaniu  się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019r. (pobierz)

Informacja o wykonaniu budżetu gminy za II kwartał 2019 roku

Na planowane dochody 21.935.729,48 zł wykonano 12.017.965,49 zł tj. 54,8 %
Na planowane wydatki 23.063.245,48 zł  wykonano 10.128.046,38 zł tj. 43,9 %
Nadwyżka budżetu za II kwartał 2019 roku wynosi  1.889.919,11 zł
Gmina nie udzieliła umorzeń niepodatkowych należności budżetowych o których
mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych.


Rozdrażew, dnia 18 lipca  2019 roku.
 

Informacja dot. osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłoż

Wykonanie budżetu za 2018r. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty  (pobierz) 

Informacja o wykonaniu budżetu gminy za I kwartał 2019 roku

Na planowane dochody 21.135.592,00 zł wykonano 5.940.685,95 zł tj. 28,1 %

Na planowane wydatki 22.057.579,00 zł  wykonano 4.594.512,23 zł tj. 20,8 %

Nadwyżka budżetu za I kwartał 2019 roku wynosi  1.346.173,72 zł

Gmina nie udzieliła umorzeń niepodatkowych należności budżetowych o których

mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych.

 

 Rozdrażew, dnia 18 kwietnia  2019 roku.

 

 

 

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Rozdrażew za rok 2018

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Rozdrażew za rok 2018 wraz z objaśnieniami    (pobierz)
Rachunek zysków i strat             (pobierz)
Zestawienie zmian funduszu       (pobierz)
Bilans z wykonania budżetu        (pobierz)
Bilans jednostki                         (pobierz)
Informacja dodatkowa                (pobierz)
Informacja dodatkowa-szczegóły (pobierz)

Informacja o wykonaniu budżetu gminy za IV kwartał 2018r.

Informacja o wykonaniu budżetu gminy za IV kwartał 2018r. (pobierz)

Opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Rozdrażew na 2019 r.

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu  z dnia 17 stycznia 2019r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Rozdrażew (pobierz)

Opinia o możliwości sfinansowania deficytu przez Gminę Rozdrażew na 2019 rok

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 17 stycznia 2019.  w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przez Gminę Rozdrażew na 2019 rok (pobierz)

Budżet Gminy Rozdrażew na 2019 rok

Budżet gminy na rok 2019  (pobierz)
Załącznik nr 1 (pobierz)
Załącznik nr 2 (pobierz)
Załącznik nr 3 (pobierz)
Załącznik nr 4 (pobierz)
Załącznik nr 5 (pobierz)
Załącznik nr 6 (pobierz)
Załącznik nr 7 (pobierz)
Załącznik nr 8 (pobierz)

Opinia o możliwości sfinansowania deficytu przez Gminę Rozdrażew na 2019 rok

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 10 grudnia 2018r.  w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przez Gminę Rozdrażew na 2019 rok  (pobierz)

Projekt budżetu gminy Rozdrażew na 2019 rok

Projekt budżetu gminy Rozdrażew na 2019 rok

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 63/2018 z dnia 15.11.2018r.
Projekt uchwały budżetowej na 2019r. z uzasadnieniem
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Załącznik nr 8

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 64/2018 z dnia 15.11.2018r
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozdrażew na lata 2019- 2025 (pobierz)

Informacja o wykonaniu budżetu gminy za III kwartał 2018 roku

Informacja o wykonaniu budżetu gminy za III kwartał 2018 roku (pobierz)

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Rozdrażew za I półrocze 2018 rok

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Rozdrażew za I półrocze 2018 roku

Informacja o kształtowaniu  się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2018r. (pobierz)

Informacja o wykonaniu budżetu gminy za II kwartał 2018 roku

Na planowane dochody 22.606.334,11 zł wykonano 11.998.800,01 zł tj. 53,1 %
Na planowane wydatki 24.476.044,11zł  wykonano 10.208.223,69 zł tj. 41,7 %
Nadwyżka budżetu za II kwartał 2018 roku wynosi   1.790.576,32 zł
Udzielono umorzenia niepodatkowych należności budżetowych o których
mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych w kwocie 13.772 zł.

                                                                           Wójt Gmiy

                                                                      /-/ Mariusz Dymarski
Rozdrażew, dnia 17 lipca  2018 roku.

Informacja o wykonaniu budżetu gminy za 2017r. - wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń , rozłożono na raty lub udzielono pomo

Informacja o wykonaniu budżetu gminy za 2017r. - wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń , rozłożono na raty lub udzielono pomocy publicznej (pobierz)

Informacja o wykonaniu budżetu gminy za I kwartał 2018 roku

Na planowane dochody 21.782.240,48 zł wykonano 6.280.635,11 zł tj. 28,8 %

Na planowane wydatki 23.089.673,48zł  wykonano 4.985.744,89 zł tj. 21,6 %

Nadwyżka budżetu za I kwartał 2018 roku wynosi   1.294.890,22 zł

Nie udzielono umorzenia niepodatkowych należności budżetowych o których
mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych.

                                                                       Wójt Gminy
                                                                   /-/ Mariusz Dymarski


Rozdrażew, dnia 20 kwietnia  2018 roku.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Rozdrażew za rok 2017 wraz z objaśnieniami

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Rozdrażew za rok 2017 wraz z objaśnieniami (pobierz)

Informacja o wykonaniu budżetu gminy za IV kwartał 2017 roku

Na planowane dochody 21.018.862,30 zł wykonano 21.094.617,40 zł tj. 100,4 %
Na planowane wydatki 21.523.247,30 wykonano 19.889.793,36 zł tj. 92,4 %
Nadwyżka budżetu za IV kwartał 2017 roku wynosi   1.204.824,04 zł
Udzielono umorzenia niepodatkowych należności budżetowych o których mowa
w art. 60 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3.335 zł.


                                                                                  Wójt Gminy

                                                                              /-/ Mariusz Dymarski
Rozdrażew, dnia 30 stycznia  2018 roku.

Opinia o możliwości sfinansowania deficytu przez Gminę Rozdrażew na 2018 rok

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 24 stycznia 2018r.  w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przez Gminę Rozdrażew na 2018 rok (pobierz)

Opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Rozdrażew na 2018 r.

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu  z dnia 24 stycznia 2018r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Rozdrażew (pobierz)

Budżet Gminy Rozdrażew na 2018 rok

Budżet gminy na rok 2018  (pobierz)

Załącznik nr 1 (pobierz)
Załącznik nr 2 (pobierz)
Załącznik nr 3 (pobierz)
Załącznik nr 4 (pobierz)
Załącznik nr 5 (pobierz)
Załącznik nr 6 (pobierz)
Załącznik nr 7 (pobierz)
Załącznik nr 8 (pobierz)

 

 

Opinia o możliwości sfinansowania deficytu przez Gminę Rozdrażew na 2018 rok

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 14 grudnia 2017r.  w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przez Gminę Rozdrażew na 2018 rok  (pobierz)

Projekt budżetu gminy Rozdrażew na 2018 rok

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 72/2017 z dnia 14.11.2017r. (pobierz)
Projekt uchwały budżetowej na 2018r. z uzasadnieniem
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Załącznik nr 8

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 73/2017 z dnia 14.11.2017r
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozdrażew na lata 2018- 2025 (pobierz)

 

 

 

Informacja o wykonaniu budżetu gminy za III kwartał 2017r.

Na planowane dochody 19.881.318,46 zł wykonano 16.175.400,40 zł tj. 81,4 %
Na planowane wydatki 20.385.703,46 wykonano 14.679.500,21 zł tj. 72,0 %
Nadwyżka budżetu za III kwartał 2017 roku wynosi   1.495.900,19 zł
Udzielono umorzenia niepodatkowych należności budżetowych
o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3.335 zł.                                                                             Wójt Gminy
                                                                        /-/ Mariusz Dymarski
Rozdrażew, dnia 17 października  2017 roku.Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Rozdrażew za I półrocze 2017 roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Rozdrażew za I półrocze 2017 roku
Informacja o kształtowaniu  się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2017r. (pobierz)

 

Informacja o wykonaniu budżetu gminy za II kwartał 2017 roku


Na planowane dochody 19.660.412,95 zł wykonano 11.048.847,09 zł tj. 56,2 %
Na planowane wydatki 20.150.395,95 wykonano 9.393.265,38 zł tj. 46,6 %
Nadwyżka budżetu za II kwartał 2017 roku wynosi   1.655.581,71 zł
Udzielono umorzenia niepodatkowych należności budżetowych
o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3.335 zł.


                                                                   Wójt Gminy

                                                                /-/Mariusz Dymarski 


Rozdrażew, dnia 20 lipiec 2017 roku.

Opinia o możliwości sfinansowania deficytu przez Gminę Rozdrażew na 2017 rok

Uchwała Skladu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 16 maja 2017r.  w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przez Gminę Rozdrażew na 2017 rok  (pobierz)

Informacja o wykonaniu budżetu gminy za 2016r. - wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń , rozłożono na raty lub udzielono pomo

Informacja o wykonaniu budżetu gminy za 2016r. - wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń , rozłożono na raty lub udzielono pomocy publicznej (pobierz)

 

Informacja o wykonaniu budżetu gminy za I kwartał 2017 roku

Na planowane dochody 18.821.810,74 zł wykonano 5.586.464,13 zł tj. 29,7 %
Na planowane wydatki 18.809.320,74 zł wykonano 4.408.679,85 zł tj. 23,4 %
Nadwyżka budżetu za I kwartał 2017 roku wynosi   1.177.784,28 zł
Gmina nie udzieliła umorzeń niepodatkowych należności budżetowych
o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych.


                                                                         Wójt Gminy
                                                                    /-/ Marusz Dymarski  
Rozdrażew, dnia 20 kwietnia 2017 roku.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Rozdrażew za rok 2016 wraz z objaśnieniami

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Rozdrażew za rok 2016 wraz z objaśnieniami (pobierz)

Informacja o wykonaniu budżetu gminy za IV kwartał 2016 roku

 

Na planowane dochody 19.197.354,65 zł wykonano 19.181.834,32 zł tj. 99,9 %
Na planowane wydatki 20.362.823,65 zł wykonano 19.516.870,17 zł tj. 95,8 %
Niedobór budżetu za IV kwartał 2016 roku wynosi   335.035,85 zł
Gmina nie udzieliła umorzeń niepodatkowych należności budżetowych
o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych.

                                                                             Wójt Gminy

                                                                         /-/Mariusz Dymarski

Rozdrażew, dnia 16 stycznia  2017 roku.

Opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Rozdrażew

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu  z dnia 2 stycznia 2017r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Rozdrażew (pobierz 1, 2

Budżet Gminy Rozdrażew na 2017 rok

Budżet gminy na rok 2017  (pobierz)
Załącznik nr 1 (pobierz)
Załącznik nr 2 (pobierz)
Załącznik nr 3 (pobierz)
Załącznik nr 4 (pobierz)
Załącznik nr 5 (pobierz)
Załącznik nr 6 (pobierz)
Załącznik nr 7 (pobierz)
Załącznik nr 8 (pobierz)
 
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rozdrażew na lata 2017- 2025 (pobierz)

Projekt budżetu gminy Rozdrażew na 2017 rok

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 77/2016 z dnia 14.11.2016r. (pobierz)
Projekt uchwały budżetowej na 2017r. z uzasadnieniem
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Załącznik nr 8

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 78/2016 z dnia 14.11.2016r
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozdrażew na lata 2017- 2025

 

Informacja o wykonaniu budżetu gminy za III kwartał 2016 roku

Na planowane dochody 18.252.449,88 zł wykonano 14.526.868,94 zł tj. 79,6 %
Na planowane wydatki 19.417.918,88 zł wykonano 13.308.771,42 zł tj. 68,5 %
Nadwyżka  budżetu za III kwartał 2016 roku wynosi 1.218.097,52 zł

Gmina nie udzieliła umorzeń niepodatkowych należności budżetowych
o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych.

                                                                                Wójt Gminy
                                                                            /-/ Mariusz Dymarski
Rozdrażew, dnia 20 października  2016 roku.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Rozdrażew za I półrocze 2016 roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Rozdrażew za I półrocze 2016 roku

Informacja o kształtowaniu  się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2016r. (pobierz)

Informacja o wykonaniu budżetu gminy za II kwartał 2016 roku

Na planowane dochody 17.423.130,03 zł wykonano 9.631.645,48 zł tj. 55,3 %

Na planowane wydatki 18.588.599,03 zł wykonano  8.115.468,37 zł tj. 43,7 %

Nadwyżka  budżetu za II kwartał 2016 roku wynosi 1.516.177,11 zł

Gmina nie udzieliła umorzeń niepodatkowych należności budżetowych
o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych.


Rozdrażew, dnia 20 lipca  2016 roku.

Informacja o wykonaniu budżetu gminy za 2015r. - wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń , rozłożono na raty lub udzielono pomo

Informacja o wykonaniu budżetu gminy za 2015r. - wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń , rozłożono na raty lub udzielono pomocy publicznej (pobierz)

 

 

Informacja o wykonaniu budżetu gminy za I kwartał 2016 roku

Na planowane dochody 15.873.931,00 zł wykonano 4.206.203,93 zł tj. 26,5 %.Na planowane wydatki 16.929.400,00 zł wykonano  3.409.103,68 zł tj. 20,1 %.
Nadwyżka  budżetu za I kwartał 2016 roku wynosi 797.100,25 zł. Gmina nie udzieliła umorzeń niepodatkowych należności budżetowych o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych.
                                                                                                   
                                                                                                           Wójt Gminy
                                                                                                       /-/ Mariusz Dymarski
 
Rozdrażew, dnia 20 kwietnia 2016 roku.
 

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Rozdrażew za rok 2015 wraz z objaśnieniami

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Rozdrażew za rok 2015 wraz z objaśnieniami (pobierz)

Informacja o wykonaniu budżetu gminy za IV kwartał 2015 roku

Na planowane dochody 14.979.657,38 zł wykonano  14.842.217,64 zł tj. 99,1 %
Na planowane wydatki 14.982.131,38 zł wykonano  13.953.568,95 zł tj. 93,1 %
Nadwyżka budżetu za IV kwartał 2015 roku wynosi    888.648,69 zł
Gmina nie udzieliła umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych.
 
                                                                                          Wójt Gminy
                                                                                          Mariusz Dymarski

Rozdrażew, dnia 29 stycznia 2016 roku.

Opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Rozdrażew

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu  z dnia 22 stycznia 2016r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidlowości planowanej kwoty długu Gminy Rozdrażew (pobierz)  

Opinia o możliwości sfinansowania deficytu budżetu 2016r. przez Gminę Rozdrażew

Uchwała Skladu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 22 stycznia 2016r.  w sprawie opinii o możliwości sfinansowania defycytu budżetu 2016r. przez Gminę Rozdrażew (pobierz)

Budżet gminy na rok 2016

Budżet gminy na rok 2016  (pobierz)
Załącznik nr 1 (pobierz)
Załącznik nr 2 (pobierz) 
Załącznik nr 3 (pobierz) 
Załącznik nr 4 (pobierz)
Załącznik nr 5 (pobierz)
Załącznik nr 6 (pobierz)
Załącznik nr 7 (pobierz)
Załącznik nr 8 (pobierz)
 
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rozdrażew na lata 2016- 2025 (pobierz)
 

Opinia o możliwosci sfinansowania deficytu budżetu przez Gminę Rozdrażew

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przez Gminę Rozdrażew (pobierz)

Projekt budżetu gminy Rozdrażew na 2016 rok