Inne ogłoszenia dotyczace gospodarki przestrzennej

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sparawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Koźmińskiej w Rozdrażewie (pobierz), (pobierz)

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn. Budowa sieci wodociągowej w ul. Koźmińskiej w Rozdrażewie (pobierz), (pobierz)

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn. Budowa sieci wodociągowej w ul. T. Kościuszki w Rozdrażewie. (pobierz), (pobierz)

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu celu publicznego dla inwestycji pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Rozdrażewie

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. T. Kościuszki w Rozdrażewie (pobierz), (pobierz).

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego dla zadania: Rozbudowa i doposażenie oczyszczalni ścieków w Rozdrażewie

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Rozbudowa i doposażenie oczyszczalni ścieków w Rozdrażewie (pobierz), (pobierz)

Zawiadomienie o zebranych dokumentach przed wydaniem decyzji dla inwestycji : Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kościuszki w Rozdrażewie

Zawiadomienie o zebranych dokumentach przed wydaniem decyzji dla inwestycji pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. T. Kościuszki w Rozdrażewie (pobierz), (pobierz).

Zawiadomienie o zebranych dokumentach dla inwestycji pn. Rozbudowa i doposażenie oczyszczalni ścieków w Rozdrażewie

Zawiadomienie o zebranych dokumentach dla inwestycji pn. Rozbudowa i dopsażenie oczyszczalni ścieków w Rozdrażewie (pobierz) , (pobierz)

Zawiadomienie o wydanej decyzji celu publicznego

Zawiadomienie o wydanej decyzji inwestycji celu publicznego dla zadania: Budowa kablowej linii elektroenergetycznej w Rozdrażewie (pobierz), (pobierz

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zawiadomienie o wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania : Budowa kablowej linii elektroenergetycznej dla terenu działki nr 174, 159/1, 200, obręb Maciejew. (pobierz), (pobierz)

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie inwestycji celu publicznego

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie inwestycji celu publicznego dla zadania pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. T. Kościuszki w Rozdrażewie (pobierz), (pobierz)

Zawiadomienie o wszczeciu postępowania dla inwestycji pn. Rozbudowa i doposażenie oczyszczalni ścieków w Rozdrażewie

Zawiadomienie o wszczeciu postępowania w sprawie inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. Rozbudowa i doposażenie oczyszczalni ścieków w Rozdrażewie dz. 571/6. (pobierz), (pobierz).

Zawiadomienie o zebranych dokumentach na budowę linii kablowej energetycznej w Maciejewie

Zawiadomienie o zebranych dokumentach przed wydaniem decyzji na zadanie pn. Budowa linii energetycznej w Maciejewie (pobierz), (pobierz).

Zawiadomienie o zebranych dokumentach na budowę linii kablowej energetycznej w Rozdrażewie

Zawiadomienie o zebranych dokumentach dla inwestycji pn. Budowa kablowej linii elektroenergetycznej w Rozdrażewie (pobierz), (pobierz). 

Zawiadomienie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego sieć energetyczna Maciejew

Zawiadomienie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci energetycznej w Maciejewie (pobierz), (pobierz).

Zawiadomienie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego sieć energetyczna ul. Leśna Rozdrażew

Zawiadomienie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci energetycznej w ul. Leśnej Rozdrażew (pobierz), (pobierz).

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn Budowa elektroenergetycznej linii kablowej

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. Budowa elektroenergetycznej linii kablowej wraz z szafką pomiarową (pobierz), (pobierz).

Obwieszczenie o zebranych dokumentach przed wydaniem decyzji

Obwieszczenie o zebranych dokumentach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestyscji celu publicznego dla inwestycji pn. "Budowa elektroenergetycznej linii kablowej , obręb Rozdrażew-Dąbrowa" (pobierz), (pobierz).

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji lokalizacyjnej dla inwestycji pn. Budowa elektroenergetycznej linii kablowej

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dla inwestycji pn. Budowa elektroenergetycznej linii kablowej" (pobierz), (pobierz).

Obwieszczenie o umorzeniu postępowania

Obwieszczenie o umorzeniu postępowania administracyjnego dla zadania "Budowa przystanku autobusowego przy drodze powiatowej nr 4331P w miejscowowści Dzielice na terenie działki nr 20 i 24, obręb Dzielice" (pobierz), (pobierz).

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. "Budowa przystanku autobusowego przy drodze powiatowej nr 4331 P w miejscowości Dzielice na terenie działki nr 20 i 24, obręb Dzielice". (pobierz), (pobierz). 

Obwieszczenie o wydaniu decyzji inwestycji celu publiczego

Obwieszczenie o wydaniu deczyji inwestycji celu publicznego dla zadania: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play nr KRT3080A na terenie działki nr 130/1 w Wolenicach (pobierz), (pobierz).  

Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji

Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji celu publicznego dla inwestycji pn. "Budowa stacji komórkowej sieci Play nr KRT3080A na terenie działki nr 130/1 w miejscowowści Wolenice" (pobierz), (pobierz).

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji celu publicznego

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla "Budowy stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play nr KRT3080A na terenie działki nr 130/1 w Wolenicach" (pobierz), (word).

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: Budowa sali sportowej w miejscowości Nowa Wieś 36, dz. nr 96. (pobierz), (pobierz).

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie o wydaniu decyzji inwestycji celu publicznego pod nazwą "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa, obręb Dąbrowa i obręb Rozdrażew" (pobierz); (pobierz).

Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach

Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa (pobierz), (pobierz).  

Obwieszczenie o zebranych dokumentach

Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji inwestycji celu publicznego dla zadania "Budowa sali sportowej w Nowej Wsi 36 dz. 96, obręb Nowa Wieś" (pobierz), (pobierz).

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn. Budowa sali sportowej w miejscowści Nowa Wieś 36, dz. ew. 96, obręb Nowa Wieś" (pobierz), (pobierz).

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Dąbrowa. (pobierz), (pobierz).

Obwieszczenie o wydanej decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie ow ydanej decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. Budowa linii oświetlenia drogowego w miejscowowści Rozdrażew , wzdłuż drogi powiatowej ul. Leśnej (działka 490), obręb Rozdrażew. (pobierz), (pobierz-word)

Obwieszczenie o zebranych dokumentach przed wydaniem decyzji dla inwestycji pn. Budowa linii oświetlenia drogowego w Rozdrażewie, wzdłuż drogi powiatowej ul. Leśnej dz. 490.

Obwieszczenie o zebranych dokumentach przed wydaniem decyzji dla inwestycji pn. Budowa linii oświetlenia drogowego w miejscowości Rozdrażew, wzdłuż drogi powiatowej ul. Leśnej dz. 490. (pobierz), (pobierz). 

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii oświetlenia drogowego w miejscowości Rozdrażew, wzdłuż drogi powiatowej ul. Leśnej

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla "Budowy linii oświetlenia drogowego w miejscowości Rozdrażew, wzdłuż drogi powiatowej ul. Leśnej" (pobierz), (pobierz).

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Wójta Gminy Rozdrażew o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  dla przedsięwzięcia pod nazwą: Stacja bazowa telefonii komórkowej operatora KRT3111 sieci Play wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki nr 52, ark. mapy 1 w miejscowości Nowa Wieś (pobierz), (pobierz).

Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji

Obwieszczenie Wójta Gminy Rozdrażew o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Stacja bazowa telefonii komórkowej operatora KRT3111 sieci Play wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki nr 52, ark. mapy 1 w miejscowości Nowa Wieś. (pobierz), (pobierz).

Obwieszczenie o wszęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie pn. Stacja bazowa telefonii komórkowej operatora KRT3111 sieci Play wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki nr 52, ark. mapy 1 w miejscowości Nowa Wieś (pobierz), (pobierz).

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Wójta Gminy Rozdrażew o zakończeniu postępowania i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegow sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 "Play" na terenie działki nr 641/7, 194/3, Rozdrażew (pobierz), (pobierz).

Obwieszczenie o zebranych dokumentach w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie o zbranych dokumentach w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 "Play" (obwieszczenie); (obwieszczenie).

Obwieszczenie SKO Kalisz

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi na decyzję SKO w Kaliszu (pobierz)

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Wójt Gminy Rozdrażew o zakończeniu postępowania i i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji  inwesrtycji celu publicznego pod nazwą: Stacja bazowa telefonii komórkowej operatora P4 "Play" na terenie działki nr 641/7, 194/3, Rozdrażew, obręb 0009 Rozdrażew z dostępem do drogi publicznej przez działkę nr 641/8 (pobierz) .

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji zmieniającej o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie po o wydaniu decyzji zmieniającej o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: budowa kablowej sieci energetycznej SN i nN, budowie stacji transformatorowej SN/nN i demontaż linii napowietrznej nN na terenie działek  nr 23/1, 26, 27, 153, 152, 273/1, 193/2, 29, 25, 20, 7, 146, 39/1, 38/3 w miejscowości Dąbrowa, obręb 0003 Dąbrowa (pobierz).   

Obwieszczenie o zmianie wniosku w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie o zmianie wniosku w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: budowa kablowej sieci energetycznej SN i nN, budowie stacji transformatorowej SN/nN i demontaż linii napowietrznej nN na terenie działek  nr 23/1, 26, 27, 153, 152, 273/1, 193/2, 29, 25, 20, 7, 146, 39/1, 38/3 w miejscowości Dąbrowa, obręb 0003 Dąbrowa w zakresie zwiększenia powierzchni fundamentu pod stacją transformatorową SN/nN (pobierz ).  

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Wójt Gminy Rozdrażew o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Demontaż napowietrznej linii elektroenergetycznej SN oraz budowa podziemnej linii kablowej SN na działkach nr 124/1, 125/1, 126/1 wraz z wyminą słupa na dz. 126/1 – z uwagi na usunięcie kolizji istniejącej linii napowietrznej średniego napięcia z projektowanym budynkiem handlowo-usługowym na dz. 125/1, 124/1 przy ul. Krotoszyńskiej w miejscowości Rozdrażew, obręb Rozdrażew, gmina Rozdrażew” (pobierz) .

Obwieszczenie w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Wójt Gminy Rozdrażew o zakończeniu postępowania i odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Stacja bazowa telefonii komórkowej operatora P4 "Play" na terenie działki nr 641/7, 194/3, Rozdrażew, obręb 0009 Rozdrażew z dostępem do drogi publicznej przez działkę nr 641/8 (pobierz) .

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy ulicy Dworcowej w Rozdrażewie pobierz

Zawiadomienie o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zawiadomienie o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję o ustalenie lokalizacji inwestytcji celu publicznego - budowa parkingu w Rozdrażewie ( pobierz)

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zawiadomienie o wydaniu  decyzji o ustaleniu  lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Budowa parkingu przy ul. Krotoszyńskiej w miejscowści Rozdrażew (pobierz)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustaleń lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustaleń lokalizacji inwestycji celu publicznego "Budowa parkingu przy ul. Krotoszyńskiej w Rozdrażewie" (pobierz)

Obwieszczenie o o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania  w sprawie  ustalenia lokalizacji  inwestycji celu publicznego pn. Przebudowa drogi 4331P Rozdrażew – Krotoszyn w zakresie budowy ścieżki pieszo- rowerowej (pobierz)

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego go

Obwieszczenie Wójta Gminy o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

(pobierz)

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania  w sprawie  ustalenia lokalizacji  inwestycji celu publicznego pn. Przebudowa sieci wodociągowej na terenie działek w miejscowości Trzemeszno (pobierz)