Jednostki organizacyjne

Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Rozdrażewie, dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi oraz dyrektora Publicznego Przedszkola w Nowej Wsi

Wójt Gminy Rozdrażew ogłasza konkursy na stanowiska: dyrektora Szkoły Podstawowej w Rozdrażewie, dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi oraz dyrektora Publicznego Przedszkola w Nowej Wsi (pobierz)

Informacja o wynikach naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze – Kierownik Gminnego Zespołu Szkół i Przedszkoli w Rozdrażewie

Wójt Gminy Rozdrażew informuje, że po przeprowadzeniu otwartego i konkurencyjnego naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze – Kierownik Gminnego Zespołu Szkół
i Przedszkoli w Rozdrażewie, prowadzonego zgodnie z wymogami ustawy o pracownikach samorządowych wybrany został Pan Mariusz Dąbrowski.
Po dokonaniu ostatecznej weryfikacji Komisja Rekrutacyjna uznała, że najlepszym kandydatem jest Pan Mariusz Dąbrowski, który wykazał wysoki poziom wiedzy niezbędnej do zajmowania stanowiska i został najwyżej oceniony spośród kandydatów.

Rozdrażew, 29.06.2023 r.

Wynik naboru na stanowisko do spraw księgowości budżetowej w GZSiP w Rozdrażewie

Kierownik Gminnego Zespołu Szkół i Przedszkoli w Rozdrażewie informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko do spraw księgowości budżetowej (pobierz)

Ponowny nabór na stanowisko do spraw księgowości budżetowej w GZSiP w Rozdrażewie

Kierownik Gminnego Zespołu Szkół i Przedszkoli w Rozdrażewie ogłasza nabór na stanowisko do spraw księgowości budżetowej w Gminnym Zespole Szkół i Przedszkoli w Rozdrażewie w wymiarze 1 etatu.
Ogłoszenie      (pobierz)
Kwestionariusz  (pobierz)
Oświadczenie   (pobierz)

Nabór na stanowisko Kierownika GZSiP w Rozdrażewie

Wójt Gminy Rozdrażew ogłasza nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze – Kierownik Gminnego Zespołu Szkół i Przedszkoli w Rozdrażewie
Ogłoszenie      (pobierz)
Kwestionariusz (pobierz)
Oświadczenie   (pobierz)

Ponowny nabór na stanowisko do spraw księgowości budżetowej w GZSiP w Rozdrażewie

Kierownik Gminnego Zespołu Szkół i Przedszkoli w Rozdrażewie ogłasza nabór na stanowisko do spraw księgowości budżetowej w Gminnym Zespole Szkół i Przedszkoli w Rozdrażewie w wymiarze 1 etatu.
Ogłoszenie      (pobierz)
Kwestionariusz (pobierz)
Oświadczenie   (pobierz) 

Wynik naboru na stanowisko do spraw księgowości budżetowej w GZSiP w Rozdrażewie

Kierownik Gminnego Zespołu Szkół i Przedszkoli w Rozdrażewie informuje, że po przeprowadzeniu otwartego i konkurencyjnego naboru na stanowisko do spraw księgowości budżetowej (pobierz)

Nabór na stanowisko do spraw księgowości budżetowej w GZSiP w Rozdrażewie

Kierownik Gminnego Zespołu Szkół i Przedszkoli w Rozdrażewie ogłasza nabór na stanowisko do spraw księgowości budżetowej w Gminnym Zespole Szkół i Przedszkoli w Rozdrażewie w wymiarze 1 etatu.
Ogłoszenie      (pobierz)
Kwestionariusz (pobierz)
Oświadczenie   (pobierz)

Nabór na stanowisko pracownika socjalnego w GOPS Rozdrażew

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozdrażewie poszukuje pracownika socjalnego (pobierz)

Nabór na stanowisko pracownika socjalnego w GOPS Rozdrażew

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozdrażewie  nadal poszukuje pracownika socjalnego w wymiarze 3/4 etatu (pobierz)


Nabór na stanowisko pracownika socjalnego w GOPS Rozdrażew

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozdrażewie poszukuje pracownika socjalnego w wymiarze 3/4 etatu (pobierz)

Nabór na stanowisko asystenta rodziny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozdrażewie ogłasza nabór na stanowisko asystenta rodziny - 1/4 etatu (pobierz)

Drugi nabór na stanowisko pracownika socjalnego w GOPS Rozdrażew

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozdrażewie nadal  poszukuje pracownika socjalnego na zastępstwo - 3/4 etatu (pobierz)

Nabór na stanowisko pracownika socjalnego w GOPS Rozdrażew

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozdrażewie poszukuje pracownika socjalnego na zastępstwo - 3/4 etatu (poberz)

Informacja o wynikach naboru w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rozdrażewie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozdrażewie, podaje do informacji, że w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko do spraw kadrowych i dodatków mieszkaniowych w wymiarze 3/8 etatu, prowadzonego zgodnie z wymogami ustawy o pracownikach samorządowych, wybrana została Pani Martyna Roszak-Nowak, zam. Rozdrażewek.  Pani Martyna Roszak-Nowak spełnia wymogi określone w ogłoszeniu o naborze oraz wykazała się doświadczeniem pracy w administracji.
                                              

                                                                                                                         Kierownik
                                                                                                       Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
                                                                                                                     Donata Krzyżosiak  

Rozdrażew, dn. 9.04.2021 r.

Nabór na stanowisko do spraw kadrowych OPS i dodatków mieszkaniowych

Gminnny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozdrażewie ogłasza nabór na wolne stanowisko  pracy do spraw kadrowych i dodatków mieszkaniowych w wymiarze 3/8  etatu (pobierz)

Informacja o wynikach naboru w Gminnym Zespole Szkół i Przedszkoli w Rozdrażewie

Kierownik Gminnego Zespołu Szkół i Przedszkoli w Rozdrażewie, podaje do informacji, że w wyniku przeprowadzonego  naboru na  stanowisko referenta administracyjno - księgowego (pobierz)

Nabór na stanowisko urzędnicze w Gminnym Zespole Szkół i Przedszkoli w Rozdrażewie

Kierownik Gminnego Zespołu Szkół i Przedszkoli w Rozdrażewie ogłasza nabór  na stanowisko referenta administracyjno - księgowego w Gminnym Zespole Szkół i Przedszkoli w Rozdrażewie  w wymiarze 1 etatu

Ogłoszenie     (pobierz)
Załącznik nr 1 (pobierz)

GOPS Rozdrażew poszukuje asystenów

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozdrażewie poszukuje asystentów osób niepełnosprawnych do realizacji programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" edycja 2019-2020 (pobierz)

Nabór na stanowisko Główny ksiegowy Gminnnej Biblioteki Publicznej

Gminna Biblioteka Publiczna w Rozdrażewie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
Główny Księgowy Gminnej Biblioteki Publicznej - 1/8 etatu (pobierz)

Nabór na stanowisko urzędnicze w Gminnym Zespole Szkół i Przedszkoli w Rozdrażewie

 Kierownik Gminnego Zespołu Szkół i Przedszkoli w Rozdrażewie ogłasza nabór  na stanowisko referenta administracyjno - księgowego w Gminnym Zespole Szkół i Przedszkoli w Rozdrażewie  w wymiarze 1 etatu (pobierz)

 

Informacja o wynikach naboru.

Nabór na stanowisko główny księgowy OPS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozdrażewie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy -  główny księgowy OPS    -  1/2 etatu (pobierz)

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rozdrażewie - Referent ds. świadczeń ½ etatu

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rozdrażewie - Referent ds. świadczeń ½ etatu

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rozdrażewie informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została  wybrana  Pani  Marzena Kozupa.
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Wybrana kandydatka  złożyła aplikację spełniającą wymogi formalne.  Przeprowadzona  rozmowa kwalifikacyjna wykazała, że Pani  Marzena Kozupa  w najwyższym stopniu  spełnia wymagania określone w konkursie  do  wykonywania  zadań wynikających z zakresu obowiązków przypisanych do stanowiska, na które prowadzony był nabór.

Wynik konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Rozdrażewie

Wójt Gminy Rozdrażew, podaje do informacji, że w wyniku przeprowadzonego  konkursu na  stanowisko  Dyrektora Publicznego Przedszkola w Rozdrażewie (pobierz)

Konkurs na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Rozdrażewie

Wójt Gminy Rozdrażew  ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora  Publicznego Przedszkola w Rozdrażewie ul. Krotoszyńska 9a (pobierz)

Informacja o wyniku naboru na stanowisko głównego księgowego Gminnnej Biblioteki Publicznej

Gminna Biblioteka Publiczna w Rozdrażewie, ul. Rynek 3, 63-708 Rozdrażew, informuje o wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko: „Główny księgowy”.
Z dniem 2 stycznia 2013 r. został nawiązany stosunek pracy z Panem Romanem Bajodkiem z Koźmina Wlkp. Wybrany kandydat spełnił wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o zatrudnieniu na stanowisko główny księgowy.

Informacja o wyniku naboru na stanowisko główny księgowy Ośrodka Pomocy Społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozdrażewie – ul. Rynek 1, 63-708 Rozdrażew, informuje o wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko „główny księgowy” - 1/8 etatu.
Z dniem 1 stycznia 2011r. został nawiązany stosunek pracy z Panią Teresą Jankowską.
Wybrana kandydatka była jedyną osobą, która złożyła wniosek aplikacyjny na wymienione stanowisko urzędnicze. Spełnia wymagania formalne.

Ogłoszenie naboru na stanowisko Głównej księgowej Ośrodka Pomocy Społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozdrażewie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy - Główny Księgowy Ośrodka Pomocy Społecznej -  1/8  etatu  (pobierz)

Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Nowej Wsi i Publicznego Przedszkola w Nowej Wsi

  Wójt Gminy Rozdrażew ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora:

1. Zespołu Szkół Publicznych w Nowej Wsi

2. Publicznego Przedszkola w Nowej Wsi

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania  (więcej)