Wójt Gminy

Oświadczenie majątkowe wg stanu na 29.02.2024r. Wójt Gminy

Mariusz Dymarski

Oświadczenie majątkowe wg stanu na 31.12.2022r. Wójt Gminy

Oświadczenie majątkowe wg stanu na 31.12.2021r. Wójt Gminy

 

 

Oświadczenie majątkowe wg stanu na 31.12.2020r. Wójt Gminy

Oświadczenie majątkowe wg stanu na 31.12.2019r. Wójt Gminy

Oświadczenie majątkowe wg stanu na 31.12.2018r. Wójt Gminy

Oświadczenie majątkowe VIII kadencja po ślubowaniu

Oświadczenie majątkowe wg stanu na 16.09.2018r. Wójt Gminy

Oświadczenie majątkowe wg stanu na 31.12.2017r. - Wójt Gminy

Oświadczenie majątkowe wg stanu na 31.12.2016r. - Wójt Gminy

 

Oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2015r. - Wójt Gminy

Oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2014r. - Wójt Gminy

VII kadencja Oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 29.12.2014r. (rozpoczęcie kadencji)

Oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 19.09.2014r. - Wójt Gminy

Oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2013r. - Wójt Gminy