Rekrutacje

Rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Rozdrażew na rok szkolny 2023/2024

Urząd Gminy w Rozdrażewie informuje, że w dniach od 17.04.2023 r. do 21.04.2023 r. przeprowadzona zostanie rekrutacja uzupełniająca dla dzieci przedszkolnych  (pobierz)


Rekrutacja do przeszkoli, oddziałów przedszkolnych i szkół podstawowych na rok 2023/2024

Urząd Gminy w Rozdrażewie informuje, że w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach oraz  klas pierwszych szkół podstawowych określa się następujące terminy i kryteria brane pod uwagę oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów.
Zarządzenie Nr 3/2023 Wójta Gminy Rozdrażew z dnia 23 stycznia 2023r.  (pobierz)

Zarządzenie Nr 4/2023 Wójta Gminy Rozdrażew z dnia 23 stycznia 2023r. (pobierz)Rekrutacja do przeszkoli, oddziałów przedszkolnych i szkół podstawowych na rok 2022/2023

Urząd Gminy w Rozdrażewie informuje, że w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach oraz  klas pierwszych szkół podstawowych określa się następujące terminy i kryteria brane pod uwagę oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów.
Zarządzenie Nr 8/2022 Wójta Gminy Rozdrażew z dnia 13 stycznia 2022r.  (pobierz)

Zarządzenie Nr 9/2022 Wójta Gminy Rozdrażew z dnia 13 stycznia 2022r. (pobierz)

Rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w placówkach oświatowych prowadoznych przez Gminę Rozdrażew na rok szkolny 2021/2022

 Urząd Gminy w Rozdrażewie informuje, że w dniach od 20.04.2021r. do 23.04.2021r. przeprowadzona zostanie rekrutacja uzupełniająca dla dzieci przedszkolnych  (pobierz)

Rekrutacja do przeszkoli, oddziałów przedszkolnych i szkół podstawowych na rok 2021/2022

Urząd Gminy w Rozdrażewie informuje, że w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach oraz  klas pierwszych szkół podstawowych określa się następujące terminy i kryteria brane pod uwagę oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów.
Zarządzenie Nr 2/2021 Wójta Gminy Rozdrażew z dnia 12 stycznia 2021r.  (pobierz)

Zarządzenie Nr 3/2021 Wójta Gminy Rozdrażew z dnia 12 stycznia 2021r. (pobierz)

Rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w placówkach oświatowych prowadoznych przez Gminę Rozdrażew na rok szkolny 2020/2021

 Urząd Gminy w Rozdrażewie informuje, że w dniach od 29.04.2020r. do 30.04.2020r. przeprowadzona zostanie rekrutacja uzupełniająca dla dzieci przedszkolnych  (pobierz)

Rekrutacja do przeszkoli, oddziałów przedszkolnych i szkół podstawowych na rok 2019/2020

Urząd Gminy w Rozdrażewie informuje, że w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/202019 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach oraz  klas pierwszych szkół podstawowych określa się następujące terminy i kryteria brane pod uwagę oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów.
 
Zarządzenie Nr 3/2019 Wójta Gminy Rozdrażew z dnia 18 stycznia 2019r.  (pobierz)


Zarządzenie Nr 4/2019 Wójta Gminy Rozdrażew z dnia 18 stycznia 2019r. (pobierz)

Rekrutacja do przeszkoli, oddziałów przedszkolnych i szkół podstawowych na rok 2018/2019

Urząd Gminy w Rozdrażewie informuje, że w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach  oraz  klas pierwszych szkół podstawowych określa się następujące terminy i kryteria brane pod uwagę oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów.
 
Zarządzenie Nr 5/2018 Wójta Gminy Rozdrażew z dnia 18 stycznia 2018r.  (pobierz)
Uchwała nr XXV/157/2017 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 marca 2017r.  w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Rozdrażew i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznaniu każdemu kryterium określonej liczby punktów (pobierz)

Zarządzenie Nr 4/2018 Wójta Gminy Rozdrażew z dnia 18 stycznia 2018r. (pobierz) 
Uchwała Nr XXV/156/2017 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 marca 2017r. w  sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rozdrażew, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół oraz o określeniu dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów (pobierz)

Rekrutacja do przeszkoli i szkół podstawowych na rok 2016/2017

  Urząd Gminy w Rozdrażewie informuje, że w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 do przedszkoli oraz szkół podstawowych określa się następujące terminy i kryteria brane pod uwagę oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów.
 
Zrządzenie nr 5/2016 Wójta Gminy Rozdrażew z dnia 28.01.2016r. (pobierz)
Uchwała nr III/18/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 18 lutego 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez Gminę Rozdrażew (pobierz) 
Uchwala nr XII/81/2016 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 22 stycznia 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez Gminę Rozdrażew  (pobierz) 
 
Zarządzenie nr 6/2016 Wójta Gminy Rozdrażew  z dnia 28.01.2016r. (pobierz)
Uchwała Nr XI/76/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29  grudnia 2015r. w  sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej dla której organem prowadzącym jest Gmina Rozdrażew (pobierz)