Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa budynku inwentarskiego-obory na działce 261 w Rozdrażewie (zawiadomienie), (decyzja)

Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji

Wójt  Gminy Rozdrażew zawiadamia strony, iż zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanaich dla przedsięwzięcia "Budowa budynku inwentarskiego-obory" zlokalizowanego na działce o nr ew. 261 obręb Rozdrażew, w miejscowości Rozdrażew, gmina Rozdrażew, powiat krotoszyński, województwo wielkopolskie. (zawiadomienie)

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  pn." Zmiana sposobu użytkowania budynku inwentarsko-magazynowego na budynek inwentarski" zlokalizowanego na działce  o nr ew. 624 obręb Rozdrażew,  w miejscowości Rozdrażew, gmina Rozdrażew, powiat krotoszyński, województwo wielkopolskie. (Zawiadomienie)(decyzja)

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „BUDOWIE BUDYNKU INWENTARSKIEGO - OBORY”, zlokalizowanego na działce o nr ew. 132 obręb Maciejew w miejscowości Maciejew, gmina Rozdrażew, powiat krotoszyński, województwo wielkopolskie.

[pobierz]

Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji

Wójt Gminy Rozdrażew zawiadamia strony, iż zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Zmiana sposobu użytkowania budynku inwentarsko – magazynowego na budynek inwentarski”, zlokalizowanego na działce o nr ew. 624 obręb Rozdrażew w miejscowości Rozdrażew, gmina Rozdrażew, powiat krotoszyński, województwo wielkopolskie. [pobierz]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Zawiadomienie o  wszczęciu  postępowania administracyjnego  w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa budynku inwentarskiego- obory" zlokalizowanego  na działce o nr ew. 261 obręb  Rozdrażew  w miejscoowści  Rozdrażew, gmina Rozdrażew, powiat krotoszyński, województwo wielkopolskie

pobierz

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. KOŹMIŃSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI ROZDRAŻEW”, zlokalizowanych na działkach o nr ew. 587 i 622 obręb Rozdrażew w miejscowości i Rozdrażew, gmina Rozdrażew, powiat krotoszyński, województwo wielkopolskie.

(pobierz)

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Zmiana sposobu użytkowania budynku inwentarsko – magazynowego na budynek inwentarski”, zlokalizowanego na działce o nr ew. 624 obręb Rozdrażew w miejscowości Rozdrażew

(pobierz)

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. T. Kościuszki w miejscowości Rozdrażew” zlokalizowanej na działkach o nr ew. 533, 529/33, 542, 541 i 314 obręb Rozdrażew w miejscowości i Rozdrażew, gmina Rozdrażew, powiat krotoszyński, województwo wielkopolskie (obwieszczenie) (decyzja)

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Koźmińskiej w miejscowości Rozdrażew” zlokalizowanej na działce o nr ew. 587, obręb Rozdrażew, Gmina Rozdrażew, powiat krotoszyński, województwo wielkopolskie. (obwieszczenie) (decyzja)

Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji

Wójt  Gminy Rozdrażew zawiadamia strony,  iż zebrał już wystarczajace dowody  i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. T.Kościuszki w miejscowości Rozdrażew" pobierz

Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji

Wójt Gminy Rozdrażew zawiadamia strony, iż zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. KOŹMIŃSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI ROZDRAŻEW”, obręb Rozdrażew w miejscowości i Rozdrażew, gmina Rozdrażew, powiat krotoszyński, województwo wielkopolskie (pobierz)

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. T. KOŚCIUSZKI W MIEJSCOWOŚCI ROZDRAŻEW”, zlokalizowanej na działkach o nr ew. 533, 529/33, 542, 541, 314 obręb Rozdrażew w miejscowości i Rozdrażew, gmina Rozdrażew, powiat krotoszyński, województwo wielkopolskie. Działki o nr ew. 533, 529/33 i 542 stanowią własność Powiatu krotoszyńskiego – Powiatowy Zarząd Dróg. Działki o nr ew. 314 i 541 stanowią własność Gminy Rozdrażew.

(pobierz)

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:pn.: „BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. KOŹMIŃSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI ROZDRAŻEW”, zlokalizowanej na działce o nr ew. 587 obręb Rozdrażew w miejscowości i Rozdrażew, gmina Rozdrażew
(pobierz)

Zawiadomienie o zmianie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Zawiadomienie o  zmianie  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa budynku inwentarskiego”, zlokalizowanego na działce o nr ew. 65/1, obręb Nowa Wieś w miejscowości Nowa Wieś, gmina Rozdrażew (decyzja) (obwieszczenie)

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Zakup maszyn rolniczych: przyczepy rolniczej, myjki ciśnieniowej i powiększenie stada” w miejscowości Grębów, działka nr 220, obręb 0005 Grębów, Gmina Rozdrażew (pobierz), (pobierz)

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu

Obwieszczenie o przekazaniu skargi wraz z odpowiedzią na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu(pobierz)

Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji

Wójt Gminy Rozdrażew zawiadamia strony, iż zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: przedsięwzięcia„Zakup maszyn rolniczych: przyczepy rolniczej, myjki ciśnieniowej i powiększenie stada” w miejscowości Grębów, działka nr 220, obręb 0005 Grębów, Gmina Rozdrażew (pobierz)

Zawiadomienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu

Zawiadomienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu dot. nieważności decyzji Wójta Gminy Rozdrażew o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Budowa chlewni i adaptacja części istniejącego magazynu maszyn na chlewnię w miejscowości Nowa Wieś, gm. Rozdrażew (pobierz)

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:„Zakup maszyn rolniczych: przyczepy rolniczej, myjki ciśnieniowej i powiększenie stada”, zlokalizowanego na działce o nr ew. 220, obręb Grębów w miejscowości Grębów, gmina Rozdrażew (pobierz)

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu o decycji odmawiającej stwierdzenie  nieważności  decyzji Wójta Gminy Rozdrażew (pobierz)

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą:„BUDOWA FARMY FOTOWOLTAICZNEJ ZLOKALIZOWANEJ NA CZĘŚCI DZ. NR 91/6 W OBRĘBIE BUDY, GMINA ROZDRAŻEW” w miejscowości Budy, działka nr 91/6, obręb 0001 Budy, Gmina Rozdrażew (pobierz)

Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji

Wójt Gminy Rozdrażew zawiadamia strony, iż zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: przedsięwzięcia: „BUDOWA FARMY FOTOWOLTAICZNEJ ZLOKALIZOWANEJ NA CZĘŚCI DZ. NR 91/6 W OBRĘBIE BUDY, GMINA ROZDRAŻEW” w miejscowości Budy, działka nr 91/6, obręb 0001 Budy, Gmina Rozdrażew (pobierz)

Obwieszczenie o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej

Wójt Gminy Rozdrażew zawiadamia strony, że zostało wydane postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Budowa dwóch budynków chlewni i adaptacji istniejącego magazynu maszyn na chlewnie”, na działce nr 171 w miejscowości Nowa Wieś, gm. Rozdrażew (pobierz)

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:„BUDOWA FARMY FOTOWOLTAICZNEJ ZLOKALIZOWANEJ NA CZĘŚCI DZ. NR 91/6 W OBRĘBIE BUDY, GMINA ROZDRAŻEW” w miejscowości Budy, działka nr 91/6, obręb 0001 Budy, Gmina Rozdrażew (pobierz)

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Zawiadomiwnie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa budynku inwentarskiego”, zlokalizowanego na działce o nr ew. 65/1, obręb Nowa Wieś w miejscowości Nowa Wieś (pobierz), (pobierz)


Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Zawiadomiwnie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i przebudowa budynku inwentarskiego”, zlokalizowanego na działce o nr ew. 5, obręb Rozdrażew w miejscowości Rozdrażew (pobierz), (pobierz)

Obwieszczenie o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej

Wójt Gminy Rozdrażew zawiadamiam strony, że zostało wydane postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzjio środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Budowa chlewni i adaptacji części istniejącego magazynu maszyn na chlewnie", na działce nr 171 w miejscowości Nowa Wieś, gm. Rozdrażew (pobierz)

Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji

Wójt Gminy Rozdrażew zawiadamia strony, iż zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Rozbudowa budynku inwentarskiego”, zlokalizowanego na działce o nr ew. 65/1, obręb Nowa Wieś w miejscowości Nowa Wieś, gmina Rozdrażew (pobierz)


Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji

Wójt Gminy Rozdrażew zawiadamia strony, iż zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Rozbudowa i przebudowa budynku inwentarskiego”, zlokalizowanego na działce o nr ew. 5, obręb Rozdrażew w miejscowości Rozdrażew (pobierz)

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa budynku inwentarskiego”, zlokalizowanego na działce o nr ew. 65/1, obręb Nowa Wieś w miejscowości Nowa Wieś, gmina Rozdrażew (pobierz)

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia pn.: „BUDOWA FARMY FOTOWOLTAICZNEJ ZLOKALIZOWANEJ NA CZĘŚCI DZ. NR 91/6 W OBRĘBIE BUDY, GMINA ROZDRAŻEW” w miejscowości Budy, działka nr 91/6, obręb 0001 Budy, Gmina Rozdrażew (pobierz)
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (pobierz)

Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji

Wójt Gminy Rozdrażew zawiadamia strony, iż zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: "Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części  dz. nr 91/6 w obrębie  Budy, Gmina Rozdrażew (pobierz)

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i przebudowa budynku inwentarskiego”, zlokalizowanego na działce o nr ew. 5, obręb Rozdrażew w miejscowości Rozdrażew, gmina Rozdrażew (pobierz)

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „BUDOWA FARMY FOTOWOLTAICZNEJ ZLOKALIZOWANEJ NA CZĘŚCI DZ. NR 91/6 W OBRĘBIE BUDY, GMINA ROZDRAŻEW” w miejscowości Budy, działka nr 91/6, obręb 0001 Budy, Gmina Rozdrażew (pobierz)


Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą:„Budowa obory wolnostanowiskowej”, zlokalizowanej na działkach o nr ew. 231/1 i 227, obręb Grębów 0005 w miejscowości Grębów, gmina Rozdrażew (pobierz)

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa obory wolnostanowiskowej”, zlokalizowanej na działce o nr ew. 286/1, obręb Grębów 0005 w miejscowości Grębów, gmina Rozdrażew (pobierz)

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa obory wolnostanowiskowej”, zlokalizowanej na działkach o nr ew. 231/1 i 227, obręb Grębów w miejscowości Grębów, gmina Rozdrażew (pobierz)


Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa obory wolnostanowiskowej”, zlokalizowanej na działce o nr ew. 286/1, obręb Grębów w miejscowości Grębów, gmina Rozdrażew (pobierz)

Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji

Wójt Gminy Rozdrażew zawiadamia strony, iż zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:„Budowa obory wolnostanowiskowej”, zlokalizowanej na działkach o nr ew. 231/1 i 227, obręb Grębów w miejscowości Grębów, Rozdrażew (pobierz)

II Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji

Wójt Gminy Rozdrażew zawiadamia strony, iż zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Budowa obory wolnostanowiskowej”, zlokalizowanej na działce o nr ew. 286/1, obręb Grębów w miejscowości Grębów, gmina Rozdrażew (pobierz)

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa obory wolnostanowiskowej”, zlokalizowanej na działkach o nr ew. 231/1 i 227, obręb Grębów w miejscowości Grębów, gmina Rozdrażew (pobierz)

Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji

Wójt Gminy Rozdrażew zawiadamia strony, iż zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Budowa obory wolnostanowiskowej”, zlokalizowanej na działce o nr ew. 286/1, obręb Grębów w miejscowości Grębów, gmina Rozdrażew (pobierz)

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Zawiadomiwnie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa” zlokalizowanej na działkach o nr ew. 13/2, 18, 20, 27, 39/2, 42, 48, 51, 56, 59, 60, 61, 132, 170/2, 202/1, 202/2, 211, 273/1, 273/3, 273/4, 362/1, 362/2, 394/2, 20 obręb Dąbrowa i obręb Rozdrażew w miejscowości Dąbrowa i Rozdrażew, gmina Rozdrażew (pobierz) , (pobierz)Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Elektrownia fotowoltaiczna o mocy do 1000 kW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” w miejscowości Nowa Wieś na terenie działki o nr geod. 11 położonej w obrębie 0008 Nowa Wieś (pobierz)  (pobierz)


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „ Budowa obory wolnostanowiskowej”, zlokalizowanej na działce o nr ew. 286/1, obręb Grębów w miejscowości Grębów, gmina Rozdrażew (pobierz)

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  (pobierz)
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach    (pobierz)

Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji

Wójt Gminy Rozdrażew zawiadamia strony, iż zebrał  wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:„BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI DĄBROWA”, zlokalizowanej na działkach o nr ew. 13/2, 18, 20, 27, 39/2, 42, 48, 51, 56, 59, 60, 61, 132, 170/2, 202/1, 202/2, 211, 273/1, 273/3, 273/4, 362/1, 362/2, 394/2, 20 obręb Dąbrowa i obręb Rozdrażew w miejscowości Dąbrowa i Rozdrażew, gmina Rozdrażew (pobierz)

Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji

Wójt Gminy Rozdrażew zawiadamia strony, iż zebrał  wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:„Elektrownia fotowoltaiczna o mocy do 1000 kW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” w miejscowości Nowa Wieś, działka nr 11, obręb 0008 Nowa Wieś, gmina Rozdrażew  (pobierz)

Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji

Wójt Gminy Rozdrażew zawiadamia strony, iż zebrał  wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:„Budowa obory wolnostanowiskowej”, zlokalizowanej na działkach o nr ew. 231/1 i 227, obręb Grębów w miejscowości Grębów, gmina Rozdrażew (pobierz)

Zawiadomienie o umorzeniu postępowania administracyjnego

Zawiadomienie  o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie i rozbudowie budynku inwentarskiego - obory”, zlokalizowanej na działkach o nr ew. 169 i 170/2, obręb Dąbrowa w miejscowości Dąbrowa (pobierz)

Zawiadomienie o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Zawiadomienie o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowie i rozbudowie budynku inwentarskiego - obory”, zlokalizowanej na działkach o nr ew. 169 i 170/2, obręb Dąbrowa w miejscowości Dąbrowa (pobierz)

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa obory wolnostanowiskowej”, zlokalizowanej na działkach o nr ew. 231/1 i 227, obręb Grębów w miejscowości Grębów, gmina Rozdrażew  (pobierz)

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI DĄBROWA”, zlokalizowanej na działkach o nr ew. 13/2, 18, 20, 27, 39/2, 42, 48, 51, 56, 59, 60, 61, 132, 170/2, 202/1, 202/2, 211, 273/1, 273/3, 273/4, 362/1, 362/2, 394/2, 20 obręb Dąbrowa i obręb Rozdrażew w miejscowości Dąbrowa i Rozdrażew  (pobierz)

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Elektrownia fotowoltaiczna o mocy do 1000 kW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” w miejscowości Nowa Wieś, działka nr 11, obręb 0008 Nowa Wieś, Gmina Rozdrażew (pobierz)

Zawiadomienie o wydaniu decyzji odmawiającej uchylenie ostatecznej decyzji Wójta Gminy Rozdrażew

Zawiadomienie o wydaniu decyzji odmawiającej uchylenie ostatecznej decyzji Wójta Gminy Rozdrażew (pobierz)

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (pobierz)
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (pobierz)

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku inwentarskiego - obory”, zlokalizowanej na działkach o nr ew. 169 i 170/2, obręb Dąbrowa w miejscowości Dąbrowa, gmina Rozdrażew  (pobierz)

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (pobierz) (pobierz) 

Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji

Wójt Gminy Rozdrażew zawiadamia strony, iż zebrał  wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2,50 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki o nr 14 położonej w obrębie Trzemeszno, Gmina Rozdrażew” (pobierz)

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Budowa obory wolnostanowiskowej" zlokalizowanej na działce nr 652 w miejscowości Rozdrażew  (pobierz)


Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięciawydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa obory wolnostanowiskowej”, zlokalizowanej na działce o nr ew. 652, obręb Rozdrażew w miejscowości Rozdrażew, gmina Rozdrażew (pobierz)

Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji

Wójt Gminy Rozdrażew zawiadamia strony, iż zebrał  wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Budowa dwóch budynków chlewni i adaptacja istniejącego magazynu maszyn na chlewnie”, zlokalizowanej na działce o nr ew. 171, obręb Nowa Wieś w miejscowości Nowa Wieś, gmina Rozdrażew  (pobierz)

Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji

Wójt Gminy Rozdrażew zawiadamia strony, iż zebrał  wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Budowa obory wolnostanowiskowej”, zlokalizowanej na działce o nr ew. 652, obręb Rozdrażew w miejscowości Rozdrażew, gmina Rozdrażew (pobierz)

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa obory wolnostanowiskowej”, zlokalizowanej na działce nr ewid. 129/5 obręb Wolenice 0012  w miejscowości Wolenice, gmina Rozdrażew (pobierz)

Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji

Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Budowa obory wolnostanowiskowej”, zlokalizowanej na działce o nr ew. 129/5 obręb Wolenice 0012 w miejscowości Wolenice, gmina Rozdrażew (pobierz)

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej
o mocy do 2,50 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki o nr geod. 14 położonej w obrębie Trzemeszno, Gmina Rozdrażew” (pobierz)

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Zawiadomienie o wszczęciu  postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa dwóch budynków chlewni i adaptacja istniejącego magazynu maszyn na chlewnie”, zlokalizowanej na działce o nr ew. 171, obręb Nowa Wieś w miejscowości Nowa Wieś, gmina Rozdrażew (pobierz)

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa obory wolnostanowiskowej”, zlokalizowanej na działce o nr ew. 652, obręb Rozdrażew w miejscowości Rozdrażew (pobierz)

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku inwentarskiego pod oborę wolnostanowiskową dla bydła mlecznego w systemie na rusztach o maksymalnej obsadzie 202 DJP, zlokalizowanej na działce o nr ewid. 159/1 w miejscowości Maciejew (pobierz)

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku inwentarskiego pod oborę wolnostanowiskową dla bydła mlecznego w systemie na rusztach o maksymalnej obsadzie 202 DJP, zlokalizowanej na działce o nr ewid. 159/1 w miejscowości Maciejew (pobierz)

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - hala produkcyjna

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Hala produkcyjna wraz z zapleczem socjalno-biurowym” w miejscowości Rozdrażew  (pobierz)

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Hala produkcyjna wraz z zapleczem socjalno-biurowym” w miejscowości Rozdrażew (pobierz)

Zawiadamienie stron o zebranych dokumentach przed wydaniem decyzji

Zawiadamienie stron o zebranych dokumentach przed  wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Hala produkcyjna wraz z zapleczem socjalno-biurowym” na działkach o nr ewid. 344 i 347, obręb Rozdrażew w miejscowości Rozdrażew (pobierz)

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku inwentarskiego pod oborę wolnostanowiskową dla bydła mlecznego w systemie na rusztach o maksymalnej obsadzie 202,00 DJP, zlokalizowanej na działce o nr ewid. 159/1 w miejscowości Maciejew (pobierz)

Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji

Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku inwentarskiego pod oborę wolnostanowiskową dla bydła mlecznego w systemie na rusztach o maksymalnej obsadzie 178,5 DJP, zlokalizowanej na działce o nr ewid. 159/1 w miejscowości Maciejew (pobierz)


Zawiadomienie o wniesieniu odwołania od decyzji wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania

Zawiadamienie o wniesieniu odwołania od decyzji Wójta Gminy Rozdrażew z dnia 13 listopada 2020 r.o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.: „Budowa chlewni i adaptacja części istniejącego magazynu maszyn na chlewnię, na działce nr 171 w miejscowości Nowa Wieś, gm. Rozdrażew wraz z wnioskiem strony o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania (pobierz)

Informacje z zakresu ochrony środowiska 2018- 2020

Zawiadmieniene o umarzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie budynku obory w zabudowie istniejącej”, położonej na działce o nr ewid. 20, obręb Rozdrażew w miejscowości Rozdrażew (pobierz)

Zawiadamienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku inwentarskiego pod oborę wolnostanowiskową dla bydła mlecznego w systemie na rusztach o maksymalnej obsadzie 178,5 DJP, zlokalizowanej na działce o nr ewid. 159/1 w miejscowości Maciejew (pobierz)

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku obory w zabudowie istniejącej”  (pobierz)

Zawiadmonie o wszczęciu postępowania administracyjnego  w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Hala produkcyjna wraz z zapleczem socjalno-biurowym” (pobierz)

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Budowie chlewni i adaptacji części istniejącego magazynu maszyn na chlewnie, na działce nr 171 w miejscowości Nowa Wieś"  (pobierz)

Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji (pobierz)

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dotyczące wydania deczyji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa chlewni i adaptacja części istniejacego magazynu maszyn  na chlewnie” (pobierz)

Zawiadomienie o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa chlewni i adaptacja części istniejacego magazynu maszyn  na chlewnie” (pobierz) 

Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych  uwarunkowanich dla przedsięwzięcia "Budowa chlewni i adaptacji części instniejącego magazynu maszyn na chlewnie" (pobierz) 

Zawiadomienie o ponownym  wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa chlewni i adaptacja części istniejacego magazynu maszyn  na chlewnie” (pobierz)

Zawiadomienie o wydaniu  decyzji umarzającej  postepowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Zakup i montaż paneli ogniw fotowoltaicznych oraz zakup wozu paszowego"  (pobierz )

Zawiadomienie o wydaniu decyzji SKO  w Kaliszu  uchylającą zaskarżoną decyzję Wójta Gminy w przedmiocie uwarunkowań dla przedsięwzięcia " Budowa  chlewni i adaptacji magazynu maszyn na chlewnię w miejscowości Nowa Wieś" (pobierz)   

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Zakup i montaż paneli ogniw fotowoltaicznych oraz zakup wozu paszowego" (pobierz) 

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: "Budowa trzech budynków mieszkalnych z grażami i budnkami gospodarczymi w zabudowie mieskzaniowej , gmina Rozdrazew"  (pobierz)  

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: "Budowa chlewni i adaptacji  magazynu maszyn na chlewnie,  na działce nr 171 w miejscowości Nowa Wieś" (pobierz)

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: "Budowa obory na działce nr 168 obręb Nowa Wieś" (pobierz)  

Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji  (pobierz)

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa chlewni i adaptacja częsci istniejacego magazynu na chlewnie ” (pobierz)

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa obory” (pobierz)

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa obory”. (pobierz)

Zawiadomienie Dyrektora Zarząd Zlewni Wód Polskich w Leszne o wszczęciu postępowana w sprawie wydania pozwolenia wodno-prawnego na  wykonanie przebudowy urządzenia wodnego (pobierz)

Zawiadomienie o wydaniu decyzji umarzającej  o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego  na:  „Budowie Stacji Bazowej Telefonii Komórkowej Operatora P4”PLAY”. (pobierz)

Zawiadomienie Dyrektora Zarząd Zlewni Wód Polskich w Leszne o wszczęciu postępowana w sprawie wydania pozwolenia wodno-prawnego na usługę wodną - odprowadzania wód  opadowych w miejscowości Rozdrażew (pobierz)  

Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach do wydania decyzji dla przedsięwzięcia "Budowa Stacji Bazowej Telefoniii Komórkowej Operatora P4 "PLAY" (pobierz)

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Lesznie o wszczęciu postępowania administaryjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie linia telekomunikacyjną rzeki Czarna woda obręb Grębów (pobierz)   

Postanowienie o podjęciu postępowania w sprawie ustalenia decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „Stacja bazowa telefonii komórkowej operatora P4 Play" (pobierz)

Postanowienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji (pobierz)

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: "Budowa bukaciarni na działce nr 323 w miejscowości Rozdrażew" (pobierz)

 Zawiadomienie  o  wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie pn. "Budynek  inwentarski- obora i magazyn paszowy” (pobierz)

Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i wydanych materiałach przed wydaniem decyzji (pobierz)

 Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i wydanych materiałach przed wydaniem decyzji (pobierz)

Zawiadomienie o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - budowa bukaciari  (pobierz)

Zawiadomienie o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia "Budynek inwentarski - obora i magazyn paszowy" (pobierz)

Zawiadomienie o wszczęciu  postępowania administracyjnego w sprawie wydania decycji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację  przedsięwzięcia  "Budynek inwestarski - obora i magazyn paszowy" (pobierz)

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  „Budowa bukaciarni na działce nr 323 w miejscowości Rozdrażew"  (pobierz)      

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanich zgody na realizację przedsięwziecia (pobierz)

Postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania dezycji o śroowiskowych uwarunkowaniach  przedsięwzięcia (pobierz)  

 

 

 

Zawiadomienie o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Zawiadomienie o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (pobierz).

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

(pobierz)

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaiach zgody na realizację przedsięwzięcia

Zaiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowa farmy wiatrowej na terenie gminy Rozdrażew " (pobierz)

Zawiadomienie o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Zawiadomienie  o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (pobierz)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (pobierz)

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  ((pobierz)

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (pobierz)

Zawiadomienie o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Zawiadomienie o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (pobierz)

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (pobierz)

Zawiadomienie o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Zawiadomienie o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko(pobierz)

Zawiadomienie o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Zawiadomienie o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko  (pobierz)

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (pobierz)

Zawiadomienie o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Zawiadomienie  o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (pobierz)

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (pobierz)

Zawiadomienie o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Zawiadomienie  o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (pobierz)

Zawiadomienia o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Zawiadomienia o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (pobierz)

Zawiadomienie o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Zawiadomienie o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Zawiadomienie o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (pobierz)

Zawiadomienia o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Zawiadmienia o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (pobierz)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (pobierz)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (pobierz)

Zawiadomienie o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Zawiadomienie o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (pobierz)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodyna realizację przedsięwzięcia (pobierz)  

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie  o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację "Przebudowy drogi gimnnej nr 761586 w miejscowości Grębów" (pobierz)