Ogłoszenie dot. konsultacji społecznych "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe"

Ogłoszenie dot. konsultacji społecznych "Projektu założeń do planu zopatrzenia w ciepło, energię eletryczną i paliwa gazowe dla Gminy Rozdrażew na lata 2022-2037" (ogłoszenie), (ogłoszenie -word), (projekt), (formularz zgłoszeń).

Podsumowanie konsultacji

Podsumowanie konsultacji (pobierz)