Programy współpracy

Ponowne konsultacje w sprawie rocznego Programu Współpracy Gminy Rozdrażew z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2024

Wójt Gminy Rozdrażew zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych na spotkanie konsultacyjne w dniu 15 grudnia 2023 r. o godz. 13ºº w salce USC w Urzędzie Gminy. Celem spotkania będzie omówienie zmienionego projektu  rocznego programu współpracy Gminy Rozdrażew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok. Opracowany program będzie stanowił podstawę do współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie realizowania lokalnej polityki wspierania społecznej aktywności. Program określa zasady, formy i zakres współpracy Gminy Rozdrażew z organizacjami pozarządowymi. Z treścią programu można zapoznać się na stronie internetowej gminy www.rozdrazew.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej lub w siedzibie Urzędu Gminy na tablicy ogłoszeń.

NOWA WERSJA PROGRAMU NGO >>>

Rozdrażew, dn. 01.12.2023 r.

Konsultacje w sprawie rocznego Programu Współpracy Gminy Rozdrażew z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2024

Wójt Gminy Rozdrażew zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych na spotkanie konsultacyjne w dniu 3 listopada 2023 r. o godz. 13ºº w salce USC         w Urzędzie Gminy.
Celem spotkania będzie omówienie projektu  rocznego programu współpracy Gminy Rozdrażew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok. Opracowany program będzie stanowił podstawę do współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie realizowania lokalnej polityki wspierania społecznej aktywności . Program określa zasady, formy i zakres współpracy Gminy Rozdrażew z organizacjami pozarządowymi.Z treścią programu można zapoznać się na stronie internetowej gminy www.rozdrazew.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej lub w siedzibie Urzędu Gminy na tablicy ogłoszeń.

PROGRAM NGO >>>

Rozdrażew, dn. 20.10.2023 r.

Konsultacje w sprawie rocznego Programu Współpracy Gminy Rozdrażew z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2023

Wójt Gminy Rozdrażew zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych na spotkanie konsultacyjne w dniu 7 listopada 2022 r. o godz. 13ºº w salce USC  w Urzędzie Gminy.
Celem spotkania będzie omówienie projektu  rocznego programu współpracy Gminy Rozdrażew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok.
Opracowany program będzie stanowił podstawę do współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie realizowania lokalnej polityki wspierania społecznej aktywności . Program określa zasady, formy i zakres współpracy Gminy Rozdrażew z organizacjami pozarządowymi.
Z treścią programu można zapoznać się na stronie internetowej gminy www.rozdrazew.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej lub w siedzibie Urzędu Gminy na tablicy ogłoszeń. Program (pobierz)

Rozdrażew, dn. 24.10.2022 r.

Konsultacje w sprawie rocznego Programu Współpracy Gminy Rozdrażew z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2022

Wójt Gminy Rozdrażew zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych na spotkanie konsultacyjne w dniu 10 listopada 2021 r. o godz. 8.00 w salce USC w Urzędzie Gminy.
Celem spotkania będzie omówienie projektu  rocznego programu współpracy Gminy Rozdrażew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok.
Opracowany program będzie stanowił podstawę do współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie realizowania lokalnej polityki wspierania społecznej aktywności . Program określa zasady, formy i zakres współpracy Gminy Rozdrażew z organizacjami pozarządowymi.Z treścią programu można zapoznać się  poniżej na stronie internetowej gminy www.rozdrazew.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej lub w siedzibie Urzędu Gminy na tablicy ogłoszeń.
Program (pobierz)

Konsultacje w sprawie rocznego Programu Współpracy Gminy Rozdrażew z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2021

 Wójt Gminy Rozdrażew zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych na spotkanie konsultacyjne w dniu 12 listopada 2020 r. o godz. 13.00 w salce USC w Urzędzie Gminy. Celem spotkania będzie omówienie projektu  rocznego programu współpracy Gminy Rozdrażew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok. Opracowany program będzie stanowił podstawę do współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie realizowania lokalnej polityki wspierania społecznej aktywności . Program określa zasady, formy i zakres współpracy Gminy Rozdrażew z organizacjami pozarządowymi. Z treścią programu można zapoznać się na stronie internetowej gminy www.rozdrazew.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej lub w siedzibie Urzędu Gminy na tablicy ogłoszeń.

pobierz  program


Rozdrażew, dn. 28.10.2020 r.

Konsultacje w sprawie rocznego Programu Współpracy Gminy Rozdrażew z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2020

Wójt Gminy Rozdrażew zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych na spotkanie konsultacyjne w dniu 21 listopada 2019 r. o godz. 13.00 w salce USC w Urzędzie Gminy. Celem spotkania będzie omówienie projektu  rocznego programu współpracy Gminy Rozdrażew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.
Opracowany program będzie stanowił podstawę do współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie realizowania lokalnej polityki wspierania społecznej aktywności . Program określa zasady, formy i zakres współpracy Gminy Rozdrażew z organizacjami pozarządowymi.
Z treścią programu można zapoznać się na stronie internetowej gminy www.rozdrazew.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej lub w siedzibie Urzędu Gminy na tablicy ogłoszeń.

Program (pobierz)


Rozdrażew, dn. 06.11.2019 r.

Konsultacje w sprawie rocznego Programu Współpracy Gminy Rozdrażew z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2019


Wójt Gminy Rozdrażew zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych na spotkanie konsultacyjne w dniu 23 października 2018 r. o godz. 13º w salce USC w Urzędzie Gminy.
Celem spotkania będzie omówienie projektu  rocznego programu współpracy Gminy Rozdrażew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.
Opracowany program będzie stanowił podstawę do współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie realizowania lokalnej polityki wspierania społecznej aktywności . Program określa zasady, formy i zakres współpracy Gminy Rozdrażew z organizacjami pozarządowymi.
Z treścią programu można zapoznać się na stronie internetowej gminy www.rozdrazew.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej lub w siedzibie Urzędu Gminy na tablicy ogłoszeń.

Projekt prograu (pobierz)

Rozdrażew, dn. 05.10.2018 r.

Konsultacje w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Rozdrażew z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2018

Wójt Gminy Rozdrażew zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych na spotkanie konsultacyjne w dniu 10 listopada 2017 r. o godz. 13.00 w salce USC w Urzędzie Gminy. Celem spotkania będzie omówienie projektu  rocznego programu współpracy Gminy Rozdrażew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.
Opracowany program będzie stanowił podstawę do współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie realizowania lokalnej polityki wspierania społecznej aktywności . Program określa zasady, formy i zakres współpracy Gminy Rozdrażew z organizacjami pozarządowymi.
Z treścią programu można zapoznać się poniżej, na stronie internetowej gminy www.rozdrazew.pl lub w siedzibie Urzędu Gminy na tablicy ogłoszeń.

Projekt programu (pobierz)  

Konsultacje Rocznego Programu Współpracy Gminy Rozdrażew z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2017

Wójt Gminy Rozdrażew zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych na spotkanie konsultacyjne w dniu  8 listopada 2016 r. o godz. 13.00 w salce USC w Urzędzie Gminy. Celem spotkania będzie omówienie projektu  rocznego programu współpracy Gminy Rozdrażew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok.
Opracowany program będzie stanowił podstawę do współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie realizowania lokalnej polityki wspierania społecznej aktywności . Program określa zasady, formy i zakres współpracy Gminy Rozdrażew z organizacjami pozarządowymi.
Z treścią programu można zapoznać się na stronie internetowej gminy www.rozdrazew.pl , w siedzibie Urzędu Gminy na tablicy ogłoszeń lub poniżej  (pobierz)

Konsultacje Rocznego Programu Współpracy Gminy Rozdrażew z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2016

Wójt Gminy Rozdrażew zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych na spotkanie konsultacyjne w dniu 19 listopada 2015 r. o godz. 14.00 w salce USC w Urzędzie Gminy. Celem spotkania będzie omówienie projektu  rocznego programu współpracy Gminy Rozdrażew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok.
Opracowany program będzie stanowił podstawę do współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie realizowania lokalnej polityki wspierania społecznej aktywności . Program określa zasady, formy i zakres współpracy Gminy Rozdrażew z organizacjami pozarządowymi.
Z treścią programu można zapoznać się na stronie internetowej gminy www.rozdrazew.pl, w siedzibie Urzędu Gminy na tablicy ogłoszeń lub poniżej  (pobierz)

Wynik konsultacji społecznych rocznego programu współpracy Gminy Rozdrażew z organizacjami pozarządowymi na 2015r.

Wójt Gminy Rozdrażew podaje do wiadomości, że w wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Rozdrażew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2015 rok nie zgłoszono żadnego wniosku do projektu niniejszego programu.

Konsultacje Rocznego Programu Współpracy Gminy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2015

Wójt Gminy Rozdrażew zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych na spotkanie konsultacyjne w dniu 27 listopada 2014 r. o godz. 13o w salce USC w Urzędzie Gminy.
Celem spotkania będzie omówienie projektu  rocznego programu współpracy Gminy Rozdrażew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok.
Opracowany program będzie stanowił podstawę do współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie realizowania lokalnej polityki wspierania społecznej aktywności . Program określa zasady, formy i zakres współpracy Gminy Rozdrażew z organizacjami pozarządowymi.
Tereść programu (pobierz)
 

KONSULTACJE PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2014

Wójt Gminy Rozdrażew zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych na spotkanie konsultacyjne w dniu 20 listopada 2013 r. o godz. 13ºº w salce USC w Urzędzie Gminy.
Celem spotkania będzie omówienie projektu  rocznego programu współpracy Gminy Rozdrażew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok.
Opracowany program będzie stanowił podstawę do współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie realizowania lokalnej polityki wspierania społecznej aktywności . Program określa zasady, formy i zakres współpracy Gminy Rozdrażew z organizacjami pozarządowymi.

KONSULTACJE W SPRAWIE ROCZNEGOPROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY ROZDRAŻEWZ ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2013

Wójt Gminy Rozdrażew zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych na spotkanie konsultacyjne w dniu 8 listopada 2012 r. o godz. 13.00  w salce USC w Urzędzie Gminy.
Celem spotkania będzie omówienie projektu  rocznego programu współpracy Gminy Rozdrażew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie na 2011 rok.
Opracowany program będzie stanowił podstawę do współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie realizowania lokalnej polityki wspierania społecznej aktywności . Program określa zasady, formy i zakres współpracy Gminy Rozdrażew z organizacjami pozarządowymi.
Treść programu (pobierz)

Konsultacje w sprawie rocznego programu współpracy gminy Rozdrażew z organizacjami pozarządowymi na rok 2012

Wójt Gminy Rozdrażew zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych  na spotkanie konsultacyjne w dniu 8 grudnia 2011 r. o godz. 12ºº w salce USC w Urzędzie Gminy.

Celem spotkania będzie omówienie projektu rocznego programu współpracy Gminy Rozdrażew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok.
Opracowany program będzie stanowił podstawę do współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie realizowania lokalnej polityki wspierania społecznej aktywności. Program określa zasady, formy i zakres współpracy Gminy Rozdrażew z organizacjami pozarządowymi.

Treść programu  (pobierz)
 

 

KONSULTACJE W SPRAWIE ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY ROZDRAŻEW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2011

Wójt Gminy Rozdrażew zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych na spotkanie konsultacyjne w dniu 28 grudnia 2010 r. o godz. 10ºº w salce USC w Urzędzie Gminy. Celem spotkania będzie omówienie projektu  rocznego programu współpracy Gminy Rozdrażew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie na 2011 rok.
Opracowany program będzie stanowił podstawę do współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie realizowania lokalnej polityki wspierania społecznej aktywności . Program określa zasady, formy i zakres współpracy Gminy Rozdrażew z organizacjami pozarządowymi.
 
Treść programu  (pobierz)