Wybory do Sejmu i Senatu RP

Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2023

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Kaliszu z dnia 13 października 2023 r. o unieważnieniu rejestracji listy kandydatów na posłów oraz warunkach ważności głosu oddanego na karcie do głosowania z unieważnioną listą w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień  15 października 2023 r.  -  Lista nr 8  unieważniona

Rozkłady jazdy linii autobusowych do lokali wyborczych - 15 pażdziernika 2023r.

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej z dnia 20 września 2023 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w okręgu wyborczym nr 36 w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej z dnia 20 września 2023 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na senatora w okręgu wyborczym nr 95 w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Sklady osobowe Obwodowych Komisji Wyborczych

Postanowienie Nr 269/2023 Komisarza Wyborczego w Kaliszu II z dnia 25 września 2023 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP
zarządzonych na dzień 15 października 2023

Informacja Komisarza Wyborczego w Kaliszu z dnia 18 września 2023 r. o terminie dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do OKW nr 1 w Rozdrażewie

Obwieszczenie Wójta Gminy Rozdrażew z dnia 13 września 2023 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 15 października 2023 r

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w Centralnym Rejestrze Wyborców

UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI Z CENTRALNEGO REJESTRU WYBORCÓW   (wniosek)

PEŁNOMOCNICTWO DO GŁOSOWANIA  (wniosek)  (zgoda)  

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O PRAWIE DO GŁOSOWANIA W  MIEJSCU POBYTU W DNIU WYBORÓW  (wniosek)

WNIOSEK O ZMIANĘ MIEJSCA GŁOSOWANIA  (wniosek)

UJĘCIE W STAŁYM OBWODZIE GŁOSOWANIA OBYWATELA POLSKIEGO  (wniosek)

Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej w Kaliszu z dnia 30 sierpnia 2023 r. o składzie Komisji, siedzibie i pełnionych dyżurach

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 15 października 2023 r.

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz w referendum ogólnokrajowym zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu II z dnia 28 sierpnia 2023 r. w sprawie zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu II z dnia 28 sierpnia 2023 r. o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 15 października 2023 r

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zarządzeniu referendum ogólnokrajowego w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 sierpnia 2023r.o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych  oraz wyborców, którzy w dniu głosowania ukończyli 60 lat 

Zarządzenie Nr 52/2023 Wójta Gminy Rozdrażew z dnia 10 sierpnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Rozdrażew miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Postanowienie Nr 174/2023 Komisarza Wyborczego w Kaliszu II z dnia 26 maja 2023r. w sprawie zmian w podziale Gminy Rozdrażew na stałe obwodowy głosowania

 

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2019

Informacja Komisarza Wyborczego w Kaliszu  II o siedziabch lokali obwodowych komisji wyborczych  

Obwieszczenia Okręgowej Komisji Wyborczej w Kaliszu z dnia 16 września 2019 r.:
1/ o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w okręgu wyborczym nr 36 w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej,
2/ o zarejestrowanych kandydatach na senatora w okręgu wyborczym nr 95 w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Składy osobowe Obwodowych Komisji Wyborczych w gminie Rozdrażew

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kaliszu II w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Rozdrażew i terminie zwołania pierwszego posiedzenia

Wyborca może sprawdzić w urzędzie gminy, w którym został sporządzony spis wyborców, czy został w spisie uwzględniony. Spis wyborców będzie udostępniony do wglądu  w dniach 23 września 2019r. - 07 października 2019r. w godzinach  pracy Urzędu  7.00 - 15.00   pokój nr 1.

Informacja Komisarza Wyborczego w Kaliszu II o terminie dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych oraz o miejscu, dacie i godzinie przeprowadzenia losowania.

Dostepne usługi wyborcze na platformie  gov.pl : 
Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego (https://www.gov.pl/web/gov/zglos-zamiar-glosowania-korespondencyjnego) – usługa aktywna do 30 września 2019 r. 
Wniosek o dopisanie do spisu wyborców (https://www.gov.pl/web/gov/dopisz-sie-do-spisu-wyborcow) – usługa aktywna do 8 października 2019 r.,
Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców (https://www.gov.pl/web/gov/wpisz-sie-do-rejestru-wyborcow) – usługa aktywna do 8 października 2019 r.  i ponownie uruchomiona w ciągu pięciu dni roboczych po zakończeniu wyborów parlamentarnych.

Formularze wniosku i zgody o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu RP

Obwieszczenie Wójta Gminy Rozdrażew o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Informacja Okręgowej Komisji Wyboczej w Kaliszu  o składzie Komkisji, siedzibie i pełnionych dyżurach

Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu II z dnia 21 sierpnia 2019 r. o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu II z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 sierpnia 2019 r.

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych

Informacja o uprawnieniach osób niepełnosprawnych

 Zarządzenie Nr 55/2019 Wójta Gminy Rozdrażew z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Rozdrażew miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

WYBORY DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POSLKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Obwieszczenia Okręgowej Komisji Wyborczej w Kaliszu  o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów (okręg nr 36)   i zarejestrowanych kandydatów  na senatorów w wyborach do Sejmu i Senatu RP (okręg nr 95)

Składy obwodowych Komisji Wyborczych  (1,2 3)

Informacje o wyborach do Sejmu i Senatu RP (pobierz)

Zarządzenie nr 59/2015 Wójta Gminy Rozdrażew w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych (pobierz) 

 

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Kaliszu z dnia 28 września 2015r. (pobierz)

 

 Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych (pobierz)

Wniosek o pełnomocnictwo (pobierz)
Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w Wyborach Parlamentarnych (pobierz)
 
Obwieszenie Wójta Gminy Rozdrażew o numerach oraz granicach stałych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. (pobierz)
Wyciąg z obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 sierpnia 2015r. o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej  i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień  25 października 2015r.   (pobierz)
 
Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy Rozdrażew miejsc przeznaczonych   na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych (pobierz)
 
Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (pobierz) 

Obwieszczenia o zarejestrowanych listach kanydatów na posłów i kandydatów na senatorów w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP

Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kanydatów na posłów okręg nr 36 (pobierz)
Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na senatorów okręg Nr 95  (pobierz)  

Okręgi wyborcze w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Wyciąg z obwieszczenia PKW z dnia 8 sierpnia 2011 r. o  okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011r.(pobierz)

Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu RP ido Senatu RP

Wyznacza sie na obszarze gminy Rozdrażew miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011r. (więcej)

Zarządzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 sierpnia 2011r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej na niedzielę 
9 października 2011r. (pobierz)