Ogłoszenia przetargów

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na "Przebudowę drogi w Dzielicach"

Gmina Rozdrażew ogłasza zamówienie publiczne na "Przebudowę drogi w Dzielicach".

Ogłoszenie [pobierz]

Dokumentacja projektowa [pobierz]

Kosztorys ofertowy [pobierz]

Projekt wykonawczy [pobierz]

SWZ [pobierz]

Załączniki od nr 1 do nr 6 do SWZ [pobierz]

Załącznik nr 7 do SWZ [pobierz]

 

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na: "Modernizację świetlicy wiejskiej w Trzemesznie"

Wójt Gminy Rozdrażew  informuje, że dniu 17 lipca unieważniono zamówienie publiczne na  "Modernizację świetlicy wiejskiej w Trzemesznie" [pobierz]

Zamówienie publiczne na zadanie pn.: „Poprawa efektywności energetycznej świetlicy wiejskiej w miejscowości Wyki”

Gmina Rozdrażew ogłasza zamówienie publiczne na zadanie pn.: „Poprawa efektywności energetycznej świetlicy wiejskiej w miejscowości Wyki".

Ogłoszenie [pobierz]

Dokumentacja projektowa [pobierz]

SWZ Fotowoltaika [pobierz]

Załączniki do SWZ od nr 1 do nr 6 [pobierz]

Załącznik  do SWZ nr 7 [pobierz]

Kosztory nakładczy [pobierz]

Zapytania oferentów [pobierz]

Zamówienie publiczne na zadanie pn.: „Poprawa efektywności energetycznej świetlicy wiejskiej w miejscowości Maciejew”

Gmina Rozdrażew ogłasza zamówienie publiczne na zadanie pn.: „Poprawa efektywności energetycznej świetlicy wiejskiejw miejscowości Maciejew”.

Ogłoszenie [pobierz]

SWZ fotowoltaika i ogrzewanie [pobierz]

Załączniki do SWZ od nr 1 do nr 6 [pobierz]

Załącznik do SWZ nr 7 [pobierz]

Projekt techniczny [pobierz]

Kosztorys nakładczy [pobierz]

 

Zapytanie ofertowe na wymianę systemów grzewczych w budynkach komunalnych

Gmina Rozdrażew zaprasza do składania ofert w ramach zadania pn.: "Wymiana systemów grzewczych w budynkach komunalnych".

Zapytanie ofertowe [pobierz]

Wzór umowy [pobierz]

Wzór oferty [pobierz]

Wstępne oświadczenie [pobierz]

Oświadczenie [pobierz]

klauzula RODO [pobierz]

Ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych [pobierz]

Odpowiedź nr 1 (pobierz)

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na „Modernizację świetlicy wiejskiej w Trzemesznie”

Gmina Rozdrażew ogłasza zamówienie publiczne na „Modernizację świetlicy wiejskiej w Trzemesznie”. Zamówienie jest realizowane w ramach dofinansowania XIV edycji konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś ”.

Ogłoszenie [pobierz]

SWZ [pobierz]

załącznika do SWZ od nr 1 do nr 6 [pobierz]

załącznik nr 7  do SWZ [pobierz]

specyfikacja techniczna [pobierz]

Przedmiary [pobierz]

Zapytania oferentów [pobierz]

Informacja o kwocie [pobierz]

Informacja z otwarcia ofert [pobierz]

Zamówienie publiczne na zadanie pn.: „Budowa przedszkola w Rozdrażewie”

Gmina Rozdrażew ogłasza zamówienie publiczne na zadanie pn.: „Budowa przedszkola w Rozdrażewie”. Zamówienie jest realizowane w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Ogłoszenie [pobierz]

SWZ [pobierz]

Załączniki do SWZ od nr 1 do nr 6 [pobierz]

Załącznik do SWZ nr 7 [pobierz]

Branża budowlana [pobierz]

Branża drogowa [pobierz]

Branża elektryczna [pobierz]

Branża sanitarna [pobierz]

Zapytania oferentów [pobierz]

Zapytania oferentów Nr 2 (pobierz)

Zapytania oferentów Nr 2 - uzupełnienie [pobierz]

Informacja o kwocie [pobierz]

Informacja z otwarcia ofert [pobierz]

 

Zamówienie publiczne na zadanie pn.: „Rozbudowa i doposażenie oczyszczalni ścieków w Rozdrażewie”

Gmina Rozdrażew ogłasza zamówienie publiczne na zadanie pn.: „Rozbudowa i doposażenie oczyszczalni ścieków w Rozdrażewie”. Zamówienie jest realizowane w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Ogłoszenie [pobierz]

SWZ oczyszczalnia [pobierz]

załączniki nr 1 - 6 do SWZ [pobierz]

załącznik nr 7 do SWZ [pobierz]

specyfikacja Rozdrażew [pobierz]

projekt techniczny konstrukcja [pobierz]

projekt techniczny technologia, elektryka [pobierz]

projekt PZT [pobierz]

przedmiary branżowe [pobierz]

zapytania oferentów [pobierz]

zmiana ogłoszenia [pobierz]

informacja o kwocie [pobierz]

informacja z otwarcia ofert [pobierz]

Zamówienie publiczne na dowóz dzieci do szkół

Gminny  Zespół  Szkół  i  Przedszkoli w Rozdrażewie ogłasza zamówienie publiczne na dowóz dzieci do  szkół. Ogłoszenie o  zamówieniu  usługi pn. „Przewóz uczniów z terenu gminy Rozdrażew dojeżdżających do: Szkoły Podstawowej w Rozdrażewie ul. Krotoszyńska 42, Szkoły Filialnej w Dzielicach 4, Publicznego Przedszkola w Rozdrażewie ul. Krotoszyńska 9a, Szkoły Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie plac Szkolny 19 oraz do Zespołu Szkół Specjalnych w Krotoszynie ul. Ostrowska 49, a po zakończeniu nauki szkolnej i zajęć przedszkolnych do miejsca zamieszkania, od dnia 2 września 2024 r. do 27 czerwca 2025 r., wraz z opieką”.

Ogłoszenie [pobierz]

SWZ [pobierz]

Załączniki  do  SWZ [pobierz]

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia [pobierz]

Informacja z otwarcia ofert [pobierz]

Zamówienie publiczne na zadanie pn.: „Wymiana pokrycia dachowego i prace elewacyjne na budynkach szkolnych w Rozdrażewie i Dzielicach”

Gmina Rozdrażew ogłasza zamówienie publiczne na zadanie pn.: „Wymiana pokrycia dachowego i prace elewacyjne na budynkach szkolnych w Rozdrażewie i Dzielicach”
Zamówienie jest realizowane w ramach dofinansowania z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład:
Program Inwestycji Strategicznych

Ogłoszenie [pobierz]

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Rozdrażew [pobierz]

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Dzielice [pobierz]

Specyfikacja warunków zamówienia [pobierz]

Załączniki nr 1-6 do SWZ [pobierz]

Załączniki nr 7 do SWZ [pobierz]

Dokumentacja projektowa - Remont szkoły w Rozdrażewie [pobierz]

Przedmiar, kosztorys ofertowy - Remont szkoły w Rozdrażewie [pobierz]

Dokumentacja projektowa - Remont szkoły w Dzielicach [pobierz]

Przedmiar, kosztorys ofertowy - Remont szkoły w Dzielicach [pobierz]

Wyjaśnienie do zapytania - kolor dachówki [pobierz]

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia [pobierz]

Informacja z otwarcia ofert [pobierz]

Zamówienie publiczne na "Przebudowę budynku mieszkalno - administracyjnego (budowa schodów zewnętrznych wraz z przebudową wejścia)"

Gmina Rozdrażew ogłasza zamówienie publiczne na "Przebudowę budynku mieszkalno - administracyjnego (budowa schodów zewnętrznych wraz z przebudową wejścia)"

Ogłoszenie [pobierz]

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót [pobierz]

Specyfikacja warunków zamówienia [pobierz]

Załączniki nr 1-7 do SWZ [pobierz]

Załącznik nr 8 do SWZ [pobierz]

Załącznik nr 9 do SWZ [pobierz]

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia [pobierz]

Informacja z otwarcia ofert [pobierz]

Zamówienie publiczne na odbiór i transport odpadów na 2024r.

Gmina Rozdrażew ogłasza zamówienie publiczne na "Odbiór i transport odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zbieranych z nieruchomości zamieszkałych oraz z PSZOK-u z terenu gminy Rozdrażew”

Ogłoszenie (pobierz)

Zamiana ogłoszenia (pobierz)

SWZ (pobierz)

Załączniki do SWZ (pobierz)

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia:
Gmina Rozdrażew jako Zamawiający  informuje że na sfinansowanie zamówienia pn. „Odbiór i transport odpadów komunalnych zmieszanych  i selektywnie zbieranych z nieruchomości zamieszkałych  oraz z PSZOK-u z terenu gminy Rozdrażew” przeznacza kwotę  664 000,00 zł.

Rozdrażew, dnia 30.11.2023 r                                              
                                                                                                                               Wójt  Gminy
                                                                                                                           /-/ Mariusz  Dymarski

Zamówienie publiczne na zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu gminy Rozdrażew

Ogłoszenie o  zamównieniu usługi Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Rozdrażew

Ogłoszenie              pobierz

SWZ                       pobierz

Załączniki do  SWZ  pobierz

Odpowiedzi na zapytania oferentów pobierz

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia:
Gmina Rozdrażew jako Zamawiający  informuje że na sfinansowanie zamówienia pn.
„Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu gminy Rozdrażew” przeznacza kwotę  759 000,00 zł

Rozdrażew, dnia 02.11.2023 r                                          
                                                                                                   Wójt  Gminy
                                                                                             /-/ Mariusz Dymarski

 

Ogłoszenie II zamówienia publicznego na „Modernizację historycznej elewacji w ramach rozbudowy świetlicy wiejskiej w Trzemesznie”

Gmina Rozdrażew ogłasza II zamówienie publiczne na „Modernizację historycznej elewacji w ramach rozbudowy świetlicy wiejskiej w Trzemesznie”
Ogłoszenie                                 (pobierz)
SWZ                                           (pobierz)
Kosztorys                                    (pobierz)
dokumentacja techniczna           (pobierz)
załączniki do SWZ                       (pobierz)

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia (pobierz)

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na modernizację świetlicy wiejskiej w Trzemesznie

Wójt Gminy Rozdrażew  informuje, że dniu 13 września unieważniono zamówienie publiczne na  "Modernizację historycznej elewacji w ramach rozbudowy świetlicy wiejskiej w Trzemesznie (pobierz)

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na „Modernizację historycznej elewacji w ramach rozbudowy świetlicy wiejskiej w Trzemesznie”

Gmina Rozdrażew ogłasza zamówienie publiczne na „Modernizację historycznej elewacji w ramach rozbudowy świetlicy wiejskiej w Trzemesznie”
Ogłoszenie                      (pobierz)
SWZ                                (pobierz)
Załączniki do SWZ nr 1-8  (pobierz)
Załącznik do SWZ nr 9      (pobierz)
Załącznik do SWZ nr 10    (pobierz)   

Informacja o kwocie na realizację zamówienia  Trzemeszno (pobierz)

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na „Budowę instalacji fotowoltaicznych dla komunalnych stacji uzdatniania wody w systemie zaprojektuj i wybuduj”

Gmina Rozdrażew ogłasza zamówienie publiczne na „Budowę instalacji fotowoltaicznych dla komunalnych stacji uzdatniania wody w systemie zaprojektuj i wybuduj”

Ogłoszenie               (pobierz)
SWZ                          (pobierz)
Załączniki do SWZ     (pobierz)

Odpowiedzi na zapytania oferentów 1 (pobierz)
Zmiana ogłoszenia                           (pobierz)
Zmiana SWZ                                     (pobierz)
Zmiana załączników nr 1, 6 , 9         (pobierz)

Odpowiedzi na zapytania oferentów 2 (pobierz)

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia (pobierz)

Zamówienie publiczne na dowóz dzieci do szkół

Gminny  Zespół  Szkół  i  Przedszkoli w Rozdrażewie ogłasza zamówienie publiczne na dowóz dzieci do  szkół. Ogłoszenie o  zamówieniu  usługi "Przewóz uczniów z terenu gminy Rozdrażew dojeżdżających do szkół, od dnia 4 września 2023 r. do 21 czerwca 2024 r.

Ogłoszenie                (pobierz)
SWZ                         (pobierz)
Załączniki  do  SWZ   (pobierz)

Gminny Zespół Szkół i Przedszkoli w Rozdrażewie jako Zamawiający  w zamówieniu publicznym  pn. „Przewóz uczniów z terenu gminy Rozdrażew dojeżdżających do Szkoły Podstawowej w Rozdrażewie ul. Krotoszyńska 42, Szkoły Filialnej w Dzielicach 4, Publicznego Przedszkola w Rozdrażewie ul. Krotoszyńska 9a, Szkoły Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie plac Szkolny 19 oraz uczniów do  Zespołu Szkół Specjalnych w Krotoszynie  ul. Ostrowska 49, a po zakończeniu nauki szkolnej zajęć przedszkolnych do miejsca zamieszkania, od dnia 4 września  2023 r. do 21 czerwca 2024 r.” informuje, że na sfinansowanie  zamówienia przeznacza kwotę 220 000,00 zł.
                                                                                       

                                                                                                                     Kierownik
                                                                                                                  /-/ Mariusz  Dąbrowski

Rozdrażew, dnia 21.07.2023 r.

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na modernizację budynku szkoły filialnej z oddziałem przedszkolnym w miejscowości Grębów

Gmina Rozdrażew ogłasza zamówienie publiczne na "„Modernizację budynku szkoły filialnej z oddziałem przedszkolnym w miejscowości Grębów”"

Ogłoszenie
SWZ z załącznikami
Dokumentacja projektowa
Przedmiar
STWIOR

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia (pobierz)


Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na "Przebudowę dróg na terenie gminy Rozdrażew w 2023r."

Gmina Rozrażew ogłasza zamówienie publiczne na "Przebudowę gróg  na terenie gminy  Rozdrażew  w 2023r."

Ogłoszenie

SWZ

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne

Załączniki do  SWZ

Rozdrażew, ul. 3-go Maja

Grębów

Wolenice

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia dotyczy: „Przebudowa dróg na terenie gminy Rozdrażew w 2023 r.” (pobierz)

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na budowę sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi

 Gmina Rozdrażew ogłasza  zamówienie publiczne na "Budowę sali sportowej przy Szkole  Podstawowej w Nowej  Wsi"

Ogłoszenie                       (pobierz)

SWZ                                (pobierz)

Projekt umowy                  (pobierz)

Załączniki do  SWZ            (pobierz)

Harmonogram                     (pobierz)

Projekty: część konstrukcyjna (pobierz), budowlana (pobierz),elektryczna(pobierz) ,sanitarna (pobierz)

Przedmiary                          (pobierz) 

STWIOR                            (pobierz)

Zmiana ogłoszenia                       (pobierz)         II zmiana ogłoszenia (pobierz)  III zmiana ogłoszenia (pobierz) 
Odpowiedzi na pytania Oferentów  (pobierz)
Modyfukacja SWZ                        (pobierz)

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia  (pobierz)
Odpowiedzi  na pytania oferentów  nr 2 (pobierz)       Odpowiedzi  na pytania oferentów  nr 3 (pobierz)   Odpowiedzi na pytania Oferentów nr 4 (pobierz)

Przedmiary  w  plikach ath: robót budowlanych,elektrycznych, sanitarnych

 

Zamówienie publiczne na odbiór i transport odpadów na 2023r.

Gmina Rozdrażew ogłasza zamówienie publiczne na "Odbiór i transport odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zbieranych z nieruchomości zamieszkałych oraz z PSZOK-u z terenu gminy Rozdrażew"

Ogłoszenie            (pobierz)

SWZ                     (pobierz)

Załączniki do SWZ (pobierz)

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

Gmina Rozdrażew jako Zamawiający w zamówieniu publicznym pn. "Odbiór i transport odpadów
komunalnych zmieszanych i selektywnie zbieranych z nieruchomości zamieszkałych oraz PSZOK-u z terenu gminy Rozdrażew" - informuje że na sfinansowanie zamówienia przeznacza kwotę 620 000,00 zł.

                                         Wójt Gminy
                                     /-/ Mariusz Dymarski
Rozdrażew, dnia 28.11.2022r. 

Zamówienie publiczne na dowóz dzieci do szkół

Gminny  Zespół  Szkół  i  Przedszkoli w Rozdrażewie ogłasza zamówienie publiczne na dowóz dzieci do  szkół. Ogłoszenie o  zamówieniu  usługi "Przewóz uczniów  z terenu  gminy  Rozdrażew dojeżdzających do  szkół  od  dnia  2 stycznia 2023r. do  23 czerwca 2023r.

Ogłoszenie            (pobierz)

SWZ                     (pobierz)

Załączniki  do  SWZ(pobierz)

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

Gminny Zespół Szkół i Przedszkoli w Rozdrażewie jako Zamawiający  w zamówieniu publicznym  pn. „Przewóz uczniów z terenu gminy Rozdrażew dojeżdżających do Szkoły Podstawowej w Rozdrażewie ul. Krotoszyńska 42, Szkoły Filialnej w Dzielicach 4, Publicznego Przedszkola w Rozdrażewie ul. Krotoszyńska 9a, Szkoły Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie plac Szkolny 19 oraz uczniów do  Zespołu Szkół Specjalnych w Krotoszynie  ul. Ostrowska 49, a po zakończeniu nauki szkolnej zajęć przedszkolnych do miejsca zamieszkania, od dnia 2 stycznia 2023 r. do 23 czerwca 2022 r.” informuje, że na sfinansowanie  zamówienia przeznacza kwotę 201 770 zł.


                                                                          Kierownik
                                                                      /-/ Henryk Jankowski

Rozdrażew, dnia 28.11.2022  r.  

Zamówienie publiczne na zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu gminy Rozdrażew

Ogłoszenie o zamówieniu Usługi
Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu gminy Rozdrażew

Ogłoszenie             (pobierz)
SWZ                      (pobierz)
Załączniki do SWZ   (pobierz)

Pytania i odpowiedzi skierowane do Zamawiającego (pobierz)

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia
Gmina Rozdrażew jako Zamawiający  informuje że na sfinansowanie zamówienia pn. „Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu gminy Rozdrażew”  przeznacza kwotę 620 000,00zł

                                Wójt  Gminy
                            /-/ Mariusz Dymarski


Rozdrażew, dnia 31.10.2022 r.                 

Zamówienie publiczne na przebudowę z rozbudową budynku mieszkalno-administracyjnego w Rozdrażewie - drugie postępowanie

Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane
"Przebudowa z rozbudową budynku mieszkalno-administracyjnego w Rozdrażewie przy ulicy Rynek 1"

Ogłoszenie                   (pobierz)
SWZ                                (pobierz)
Załączniki do SWZ        (pobierz)

Przetarg na przebudowę z rozbudową budynku mieszkalno-administracyjnego w Rozdrażewie

Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane
"Przebudowa z rozbudową budynku mieszkalno-administracyjnego w Rozdrażewie przy ulicy Rynek 1"

Ogłoszenie                   (pobierz)
SWZ                               (pobierz)
Załączniki do SWZ       (pobierz)


Przetarg na dostawę używanych pojemników do selektywnego zbierania odpadów komunalnych

Ogłoszenie o zamówieniu dostawy
„Dostawa używanych pojemników do selektywnego zbierania odpadów komunalnych na potrzeby Gminy Rozdrażew”
Ogłoszenie               (pobierz)
SWZ                           (pobierz)
Załączniki do SWZ   (pobierz)

Pytania i odpowiedzi dla Oferentów  (pobierz)

Zapytanie ofertowe na budowę placu zabaw w Maciejewie

Gmina Rozdrażew zaprasza do składania ofert w ramach zadania pn.: „Budowa placu zabaw w Maciejewie”
Zapytanie ofertowe (pobierz)
Dokumentacja         (pobierz)

Przetarg na dowóz dzieci do szkół i przedszkoli 2022r.

Gminny Zespół Szkół i Przedszkoli w Rozdrażewie ogłasza przetarg na dowóz dzieci do szkół i przedszkoli
Ogłoszenie o zamówieniu Usługi
„ Przewóz uczniów z terenu gminy Rozdrażew dojeżdżających do Szkół od dnia 1 września 2022 r. do 22 grudnia 2022 r.”

Ogłoszenie                        (pobierz)
SWZ z załącznikami         (pobierz)

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia
Gminny Zespół Szkół i Przedszkoli w Rozdrażewie jako Zamawiający  w zamówieniu publicznym  pn. „Przewóz uczniów z terenu gminy Rozdrażew dojeżdżających do Szkół od dnia  1 września 2022 r. do 22 grudnia 2022 r.” informuje, że na sfinansowanie  zamówienia przeznacza kwotę 100 000 zł.


                                                                               Kierownik
                                                                            /-/ Henryk Jankowski

Rozdrażew, dnia 29.06.2022 r.  


Przetarg na przebudowę drogi w miejscowości Maciejew - drugie postępowanie

Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane
„Przebudowa drogi gminnej 764589 w miejscowości Maciejew”

Ogłoszenie                                  (pobierz)
SWZ z załącznikami                   (pobierz)
Dokumentacja przetargowa     (pobierz)Przetarg na przebudowę mostu na rzece Orla w miejscowości Grębów - drugie postępowanie

Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane
 „Przebudowa mostu (przepustu) na rzece Orla w miejscowości Grębów”
Ogłoszenie                                              (pobierz)
SWZ z załącznikami                                (pobierz)
Pozostała dokumentacja- załączniki    (pobierz)  
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (pobierz)

Informacja z otwarcia ofert na budowę ulic osiedla mieszkaniowego z przebudową drogi dojazdowej w miejscowości Rozdrażew

Wójt Gminy Rozdrażew informuje, że w dniu 29 kwietnia dokonano otwarcia ofert  w przetargu nieograniczonym „Budowa ulic osiedla mieszkaniowego z przebudową drogi dojazdowej w miejscowości Rozdrażew"
(pobierz)

Przetarg na przebudowę drogi w miejscowości Maciejew

 Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane
„Przebudowa drogi gminnej 764589 w miejscowości Maciejew”
Ogłoszenie                               (pobierz)
SWZ z załącznikami                (pobierz)
Dokumentacja przetargowa  (pobierz)
Przetarg na przebudowę mostu na rzece Orla w miejscowości Grębów

Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane
 „Przebudowa mostu (przepustu) na rzece Orla w miejscowości Grębów”
Ogłoszenie                                        (pobierz)
SWZ z załącznikami                          (pobierz)
Koszotrys ofertowy, rysunki, SST   (pobierz)  
Opis- projekt                                      (pobierz)
Wyjaśnienie do SWZ                        (pobierz)

 

Przetarg na odbiór, transport i odzysk odpadów z działalności rolniczej w 2022r.

 Ogłoszenie o zamówieniu usługi
„ODBIÓR, TRANSPORT ORAZ ODZYSK LUB UNIESZKODLIWIENIE ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z DZIALALNOŚCI ROLNICZEJ  NA TERENIE GMINY ROZDRAŻEW W 2022 R.”
Ogłoszenie                   (pobierz)
SWZ z załącznikami    (pobierz)

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia
Gmina Rozdrażew jako Zamawiający  w zamówieniu publicznym  pn.
„ODBIÓR, TRANSPORT ORAZ ODZYSK LUB UNIESZKODLIWIENIE ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z DZIALALNOŚCI ROLNICZEJ  NA TERENIE GMINY ROZDRAŻEW W 2022 R.”  informuje że na sfinansowanie  zamówienia przeznacza    kwotę 184 000 zł

Rozdrażew, dnia 25.04.2022r.                                          
                                                          /-/ Mariusz Dymarski
                                                               Wójt Gminy

Przetarg na budowę ulic osiedla mieszkaniowego z przebudową drogi dojazdowej w miejscowości Rozdrażew

Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane
„Budowa ulic osiedla mieszkaniowego z przebudową drogi dojazdowej w miejscowości Rozdrażew”

Ogłoszenie                                   (pobierz)
Dokumentacja przetargowa      (pobierz)

Wyjaśnienie 1 do SWZ               (pobierz)

Wyjaśnienie 2 do SWZ               (pobierz)

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (pobierz)

Przetarg na odbiór, transport i odzysk odpadów z działalności rolniczej w 2022r.

 Ogłoszenie o zamówieniu usługi
„ODBIÓR, TRANSPORT ORAZ ODZYSK LUB UNIESZKODLIWIENIE ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z DZIALALNOŚCI ROLNICZEJ  NA TERENIE GMINY ROZDRAŻEW W 2022 R.”
Ogłoszenie                   (pobierz)
SWZ z załącznikami     (pobierz)


Przetarg na odbiór i transport odpadów komunalnych w 2022r.

Gmina Rozdrażew ogłasza przetarg na "Odbiór i transport odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zbieranych z nieruchomości zamieszkałych oraz PSZOK-u z terenu gminy Rozdrażew"

Dokumenty do przetargu (pobierz)

Gmina Rozdrażew jako Zamawiający  w zamówieniu publicznym  pn. "Odbiór i transport odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zbieranych z nieruchomości zamieszkałych oraz PSZOK-u z terenu gminy Rozdrażew" - informuje że na sfinansowanie  zamówienia przeznacza kwotę 618 000,00 zł.                                                                                                                    

Rozdrażew, dnia 02.12.2021r.                                                          Wójt Gminy

                                                                                                /-/ mgr  Mariusz Dymarski

Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym pn:"Odbiór i transport odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zbieranych z nieruchomości zamieszkałych oraz PSZOK-u z terenu gminy Rozdrażew". (pobierz)

 

 

 

Przetarg na dowóz dzieci do szkół i przedszkoli

Gminny Zespół Szkół i Przedszkoli w Rozdrażewie ogłasza przetarg na dowóz dzieci do szkół i przedszkoli
Ogłoszenie o zamówieniu Usługi
„Przewóz uczniów z terenu gminy Rozdrażew dojeżdżających do szkół od dnia 1 września 2021r. do 24 czerwca 2022r.”
Ogłoszenie                    (pobierz)
SWZ z załącznikami      (pobierz)


Informacja z otwarcia ofert w  przetargu na dowóz dzieci do szkół i przedszkoli  (pobierz)

Przetarg na przebudowę drogi gminnej Rozdrażew - Dzielice

Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane
Przebudowa drogi gminnej nr 764556 Rozdrażew-Dzielice

Ogłoszenie                             (pobierz)
SWZ z załącznikami               (pobierz)
Szczegółowa Specyfikacja   (pobierz)
Kosztorys ofertowy               (pobierz)
Dokumentacja projektowa      (pobierz)

Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym pn. „Przebudowa drogi gminnej Rozdrażew - Dzielice ” (pobierz)

Przetarg na przebudowę dróg gminnych w 2021r.

Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane  „Przebudowa dróg na terenie gminy Rozdrażew w 2021 r.”

Ogłoszenie                          (pobierz)
Publikacja miniPortal            (pobierz)  
SWZ z załącznikami           (pobierz)
Szczegółowa Specyfikacja (pobierz)
Kosztorysy ofertowe          (pobierz)
Dokumentacja projektowa    (pobierz 12,  3)   

Odpowiedzi na zapytania oferentów (pobierz)

Wyjaśnienia SWZ                              (pobierz)
Korekta załącznika nr 7 do SWZ      (pobierz)

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia
Gmina Rozdrażew jako Zamawiający  w zamówieniu publicznym  pn. Przebudowa dróg na terenie gminy Rozdrażew w 2021 r.  informuje że na sfinansowanie  zamówienia przeznacza kwotę 880 000 zł
                                                                                                   Wójt Gminy
                                                                                               /-/ Mariusz Dymarski
Rozdrażew, dnia 12.04.2021 r.                                             

Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym pn. „Przebudowa dróg na terenie gminy Rozdrażew w 2021” (pobierz)                    

Przetarg na przebudowę ul. Dworcowej

Ogłoszenie nr 774974-N-2020 z dnia 30.12.2020 r. Gmina Rozdrażew: Przebudowa ulicy Dworcowej
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Ogłoszenie                    (pobierz)
SIWZ                             (pobierz)
Załączniki do SIWZ        (pobierz)
Szczegółowe Specyfikacje
Techniczne                     (pobierz)
Kosztorys ofertowy       (pobierz)
Opis                                 (pobierz)
Rysunki                            (pobierz)

Przetarg na budowę remizy OSP w Rozdrażewie

Ogłoszenie nr 771319-N-2020 z dnia 23.12.2020 r.
Gmina Rozdrażew: Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej (remizy) wraz z infrastrukturą techniczną w Rozdrażewie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Ogłoszenie                     (pobierz)
Specyfikacje REMIZA     (pobierz)
Projekt REMIZA               (pobierz)
Kosztorysy i przedmiary (pobierz)
Projekt umowy                (pobierz)
SIWZ z załącznikami       (pobierz)


Przetarg na odbiór odpadów komunalnych

Gmina Rozdrażew ogłasza przetarg na odbiór odpadów komunalnych  z  terenu gminy w 2021 r.

Dokumenty do przetargu (pobierz)

Przetarg na budowę kanalizacji sanitarnej i przebudowę sieci wodociągowej w Dzielicach

Ogłoszenie nr 598635-N-2020 z dnia 2020-10-16 r.
Gmina Rozdrażew: Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Dzielice, gmina Rozdrażew
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Ogłoszenie                    (pobierz)
SIWZ                              (pobierz)
Załączniki do SIWZ       (pobierz)
Projekt umowy              (pobierz)
Kosztorysy ofertowe    (pobierz)
Projekt, mapy, rysunki   (pobierz)
STWIOR                         (pobierz)

Przetarg na budowę kanalizacji sanitarnej i przebudowę sieci wodociągowej w miejscowości Dzielice

Ogłoszenie nr 576445-N-2020 z dnia 2020-08-20 r.

Gmina Rozdrażew: „ Budowa kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Dzielice, gmina Rozdrażew. Etap 1 i 2 - budowa łącznika Rozdrażew- Dzielice”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Ogłoszenie                                      (pobierz) 
SIWZ   z załącznikami                     (pobierz)
Projekt umowy                                 (pobierz)
Mapy, kosztorysy ofertowe             (pobierz)

Wyjaśnienia do przetargu I:
W związku z zamieszczeniem niepełnego przedmiaru robót i kosztorysu ofertowego  na kanalizację sanitarną  2 etap  załączamy poprawny plik pn. dzielice  kosztorys ofertowy kanalizacji sanitarnej 2 etap. (pobierz)

Wyjaśnienia do przetargu II:
Pytania i odpowiedzi do oferentów (pobierz)
Schemat przepompowni PS-1        (pobierz)
Dzielice etap 1, 2 - projekt cz. 1     (pobierz) 

Przetarg na odbiór i zagospodarowane folii rolniczych

Ogłoszenie nr 549629-N-2020 z dnia 2020-06-10
Gmina Rozdrażew: „ODBIÓR, TRANSPORT ORAZ ODZYSK LUB UNIESZKODLIWIENIE ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ NA TERENIE GMINY ROZDRAŻEW W 2020 R.”
Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi

Ogłoszenie   (pobierz)
SIWZ            (pobierz)
Załączniki     (pobierz)

Informacja o unieważnieniu przetargu na odbiór i zagospodarowanie folii rolniczych

Gmina Rozdrażew unieważnia przetarg nieograniczony z dnia 29.05.2020r. pn. "Odbiór, transport  oraz odzysk lub unieszkodliwianie odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie gminy" (pobierz)

Przetarg na odbiór i zagospodarowane folii rolniczych

Ogłoszenie nr 545405-N-2020 z dnia 2020-05-29 r.
Gmina Rozdrażew: „ODBIÓR, TRANSPORT ORAZ ODZYSK LUB UNIESZKODLIWIENIE ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ NA TERENIE GMINY ROZDRAŻEW W 2020 R.”
Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi

Ogłoszenie   (pobierz)
SIWZ             (pobierz)
Załączniki     (pobierz)

Przetarg na przebudowę dróg gminnych 2020r.

Ogłoszenie przetargu  pn. "Przebudowa dróg  na terenie gminy Rozdrażew 2020r. (pobierz)