Plan Zamówień Publicznych

Plan postępowań o udzielenie zamówień Gminnego Zespołu Szkół i Przedszkoli na 2024 rok

Plan postępowań o udzielenie zamówień Gminnego Zespołu Szkół  i przedszkoli na 2024r. pobierz

Plan postępowań o udzielenie zamówień Gminy Rozdrażew na 2024 rok

Plan postępowań o udzielenie zamówień Gminy Rozdrażew na 2024r. pobierz

Plan Zamówień Publicznych Gminy Rozdrażew na 2023 rok

Plan Zamówień Publicznych Gminy Rozdrażew  na 2023 rok (pobierz)

Plan Zamówień Publicznych Gminy Rozdrażew na 2022 rok

Zaktualizowany Plan Zamówień Publicznych  na rok 2022    (pobierz)

Plan Zamówień Publicznych Gminy Rozdrażew  na 2022 rok (pobierz)

Plan Zamówień Publicznych Gminnego Zespołu Szkół i Przedszkoli w Rozdrażewie na 2022r.

Plan Zamówień Publicznych Gminnego Zespołu Szkół  i Przedszkoli w Rozdrażewie na 2022r. (pobierz)