Urząd Stanu Cywilnego

Prowadzone ewidencje, rejestry i archiwa  w Urzędzie Stanu Cywilnego