Nazwa , Dane adresowe

                     Rada Gminy Rozdrażew
                     ul. Rynek 3
         63-708 Rozdrażew
              tel. (62) 722-13-05 wew. 33
              fax (62) 722-13-70