Opinia o możliwości sfinansowania deficytu przez Gminę Rozdrażew na 2017 rok

Uchwała Skladu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 16 maja 2017r.  w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przez Gminę Rozdrażew na 2017 rok  (pobierz)