Oświadczenie majątkowe wg stanu na 30.05.2017r. (odwołanie) - Skarbnik Gminy