Oświadczenie majątkowe wg stanu na 7.06.2017r. (powołanie) - Skarbnik Gminy