Wynik konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Rozdrażewie

Wójt Gminy Rozdrażew, podaje do informacji, że w wyniku przeprowadzonego  konkursu na  stanowisko  Dyrektora Publicznego Przedszkola w Rozdrażewie (pobierz)