Informacja o wyniku naboru na stanowisko do spraw księgowości podatkowej i egzekucji administracyjnej

Wójt Gminy Rozdrażew, podaje do informacji, że w wyniku przeprowadzonego procesu naboru na stanowisko do spraw księgowości podatkowej i egzekucji administracyjnej, prowadzonego zgodnie z wymogami ustawy o pracownikach samorządowych, wybrana została Pani Paulina Szczepańska, zam. Zielona Łąka.
Po dokonaniu ostatecznej weryfikacji Komisja Rekrutacyjna uznała, że najlepszym kandydatem jest Pani Paulina Szczepańska, która wykazała się dobrą znajomością ustaw i przepisów prawa mających zastosowanie na wymienionym stanowiskuRozdrażew, dn. 30.11.2017 r.